Kursister skal vælge farver og kæledyr

Øvelser med farver og beskrivelse af yndlingsdyr indgår i personaleudviklingskurset, "Farver og Kommunikation".


Kurset

udbydes af arkitekt og psykoterapeut Lene Bjerregaard, Farvepsykologisk Center, Århus, i samarbejde med Annie Bejart.


Annie

Bejart arbejder med afsæt i Neuro Lingvistik Programmering (NLP) og har siden 1985 beskæftiget sig med personlig udvikling

og kommunikation i undervisning.

Farver

- Farver er et redskab til at nå ind til det ubevidste plan. Alle mennesker har

yndlingsfarver og hadefarver. Kursisterne skal blande farver og selv male eller gøre det i fællesskab. De lærer

noget om, hvilke signaler farver i tøj sender. Tøj og farver er en del af den nonverbale kommunikation ligesom kropsholdninger,

forklarer Lene Bjerregaard.


Hendes generelle karakteristik af nogle farver lyder:


l sort signalerer magt og succes, alvor

og distance,


l rød forbindes med


aktivitet, dynamik, handlekraft og impulsivitet,


l blå afspejler eftertænksomhed,

en rolig og


velovervejet fremtoning.

YndlingsdyretAfhængig af om kursisten holder mest af hund, kat eller hest skal

han/hun beskrive dyret, hvordan det fungerer og opfører sig samt dets positive sider.


- Det stærke ved kurset er,

at man beskriver sig selv uden at være klar over det. Man får adgang til egne skjulte ressourcer og hidtil skjult viden

om sig selv. Her ligger et udviklingspotentiale. Man kan sagtens afdække det i gruppeform, uden man mister sin integritet. Efter

kurset tilbyder vi supplerende personlige samtaler på 20-30 minutter om de forhold, kursister ikke har lyst til at tale om i

grupper. Det er vigtigt, at man får samlet uklarheder op og bearbejdet, fastslår Lene Bjerregaard.

Omstilling- Kurset

handler om personlig udvikling og stiller den enkelte over for spørgsmålene: hvem er jeg, og hvorfor fungerer jeg på

den måde, jeg gør?


- Vi lever i en tid med store omstillinger. Det kræver, vi kan se det positive i omstillingsprocesser.

Undersøgelser viser, at mange virksomheder ikke når deres mål på grund af medarbejderes modvilje mod forandring

på grund af frygt.


Kurset åbner for at tænke på en ny måde. Man kan lære at tænke hen

mod den situation, man ønsker, i stedet for den, man ikke ønsker. Det handler om positive holdninger til sig selv og

andre, påpeger Lene Bjerregaard.

Social intelligens- Man kan lære at fungere på nye måder ved at udvikle

sin sociale intelligens på jobbet d.v.s.:


l give konstruktiv kritik


l selv tage initiativ til


forandring i

stedet for


at surmule


l skabe positiv atmosfære omkring sig


l brug konflikter på en positiv og udviklende

måde


- Vi sætter bl.a. fokus på forskellen mellem dårlig kritik og konstruktiv kritik, og hvordan feedback

modtages, fortæller Lene Bjerregaard.


I en af øvelserne skal deltagerne sætte kryds ved forslag til, hvordan

de selv kan bidrage til et bedre psykisk klima på deres arbejdsplads.


De læser det op i gruppen for hinanden og diskuterer

forhindringer og hvordan, forhindringerne kan overvindes, og hvornår man vil nå målene.


Lene Bjerregaard foreslår,

at der vælges en ansvarlig til at følge op på det.


Hun siger, at kurset også beskæftiger sig med,

hvordan medarbejdere og ledelse kommunikerer klart.

Skjult rollespil- Der foregår skjulte rollespil alle steder. Forudsætningen

for at gøre noget ved det er, at man er klar over det, pointerer Lene Bjerregaard, som på kurset vil komme ind på

manipulationsmetoder og dominansteknikker såsom latterliggørelse, bagtalelse og påførelser af skyld på

andre.


- Vrede forhindrer ofte klar kommunikation. Hvad ligger bag vreden. Man har måske haft skjulte forventninger om

en forfremmelse. Hvis det brister, bliver mange vrede og frustrerede.


- Offeret skal lære at se det som en udfordring

i stedet for blive i offerrollen. Man er kun offer, hvis man bliver vred og føler sig forurettet, fremhæver Lene Bjerregaard.


Et

andet skisma mellem medarbejdere og ledelse ligger i misforståelser.


- Man hører det, man vil høre. Man har

et skjold, der kun tillader noget af informationen at nå igennem, siger hun.