Kulturministeren hugger hovedet af Kodas komponistjunta

Fire foreninger har i årevis siddet på magten i ophavsretskæmpen Koda og årligt uddelt langt hovedparten af en kulturpulje på omkring 70 mio. kroner til de fire foreningers egne medlemmer. Det skal ændres nu.

Koda hentede sidste år 826 millioner kroner i betaling for ophavsret til udøvende kunstnere. Arkivfoto: Simon Læssøe
Læs mere
Fold sammen

Koda er i lighed med Copydan en af Danmarks helt store rettighedsorganisationer og opkrævede sidste år 826 mio. kroner i betaling for ophavsret. Pengene hentes hos diskoteker, restauranter og TV-stationer på vegne af komponister, sangskrivere og forlag. Men Koda har i årevis været enevældigt styret af fire mindre foreninger med tilsammen 2.600 medlemmer ud af Kodas samlede medlemsskare på over 40.000.

En junta bestående af tre komponist- og en enkelt forlæggerforening sidder tungt på magten i Koda og tilgodeser sine egne medlemmer, når Kodas årlige kulturpulje på omkring 70 mio. kroner uddeles. Pengene er typisk gået til rejse- og arbejdslegater til komponister og forskellige kulturelle aktiviteter som musik-camps.

De fire små foreningers medlemmer fik i 2014 omkring 85 pct. af puljen, selv om de kun har indtjent 17 pct. af pengene. Kodas mange medlemmer uden for de fire gamle ejerforeninger har så måttet slås om fem pct. af kulturpuljen, idet de sidste ti procent historisk er blevet tildelt Kodas egen organisation.

Men nu sætter kulturminister Bertel Haarder (V) en stopper for komponistjuntaens dominans med en ny lov om de såkaldte kollektive rettighedsorganisationer. Det sker dog ikke på kulturministerens eget initiativ, men fordi Danmark er tvunget til at indføre nye EU-regler fra i år, som vil skabe langt større gennemsigtighed og demokrati i de ellers lukkede og til tider indspiste ophavsretsorganisationer.

Koda er en forening, hvis flere end 40.000 medlemmer er opdelt i to grupper, som kan sammenlignes med A- og B-aktionærer i aktieselskaber. »A-aktionærerne« – de fire forlægger- og komponistforeningers 2.600 medlemmer – kan stemme på generalforsamlingen og sidde i bestyrelsen, og de fire foreninger fylder i dag samtlige ni pladser i bestyrelsen. De resterende omkring 38.000 »B-aktionærer« kan ingen af delene.

Koda er selv utilfreds med systemet, oplyser organisationens formand gennem de forløbne to år, komponist Niels Mosumgaard til Berlingske.

»Det er helt åbenlyst forkert, det er vi ikke i tvivl om, og vi har de sidste år øvet os i, hvad der sker, hvis vi åbner og giver medlemmer uden for de fire gamle foreninger del i kulturmidlerne,« siger Niels Mosumgaard, der er næstformand i Danske Populær Autorer (DPA), en af de fire ejerforeninger, der sidder på samtlige taburetter i Kodas bestyrelse.

På grund af de nye EU-regler tvinges Koda nu til at demokratisere sin ledelse og overlade flertallet af bestyrelsestaburetterne til andre end komponistjuntaen i den over 40.000 mand store organisation. EU-reglerne stipulerer nemlig, at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal vælges direkte på Kodas generalforsamling.

Niels Mosumgaard er »enormt glad for«, at EU-direktivet nu kommer og sætter strøm til en forandringsproces.

Kunne I ikke selv have ændret systemet for længst, hvis I ville?

»Vi har prøvet, så godt vi kunne med de skridt, vi har taget. Der har været en stor selvbevidsthed blandt de fire gamle foreninger, og i mange år satte ingen spørgsmålstegn ved systemet,« siger Niels Mosumgaard.

Men Kodas gamle magthavere opgiver ikke deres særstilling helt uden sværdslag. Ifølge Kodas bestyrelsesformand har de fire foreninger, som hidtil har siddet hundrede procent på magten i Koda, skrevet til kulturminister Bertel Haarder og foreslået ham, at de fire formænd for hver af de gamle ejerforeninger sikres plads i Kodas fremtidige bestyrelse.

»Kulturministeriet har ikke truffet endelig beslutning endnu, men ministeriet er efter vores opfattelse positiv over for vores forslag,« mener Niels Mosumgaard.