Kronik: Der er opbrud på vej i bestyrelserne

Toneangivende virksomheder må se deres toplinje falde – på trods af, at de arbejder i markeder med store vækstrater. Tænkningen skal vendes, så der ikke måles på hidtidige resultater.

Arkivfoto.Toneangivende virksomheder må se deres toplinje falde – på trods af, at de arbejder i markeder med store vækstrater. Tænkningen skal vendes, så der ikke måles på hidtidige resultater. Fold sammen
Læs mere

Mange virksomheder står i dag i problemer med at frembringe nye produkter og løsninger i et tempo, der kan skabe den nødvendige vækst i omsætningen? Se på store internationale virksomheder som IBM og Cisco, og danske ikoner som Novozymes, TDC og IC Group.

Alle har flade toplinjer i dag. Og det selv om de arbejder inden for markeder, der har store vækstrater. Så tingene ændrer sig hurtigt!

Hvor dygtig er virksomheden til at skabe ny produkter og services, målt via innovationshøjde, hastighed, evne til at markeds­afprøve med korrekt resultat osv.? Det er der i dag for lidt lys på, både i bestyrelsen og ledelsen. Tænk ny ROIC – Return On Innovation Committed.

Det er jo fint nok at måle hidtidige resultater, men det siger ikke ret meget om fremtidig indtjening, med mindre man kender til virksomhedens innovationsevne, der skaber den fremtidige forretning.

Det er ledelsen, der har ansvaret! Her sker udvælgelsen af hvilke og hvor mange udviklingsaktiviteter, og i hvilken form, de skal udvikles og opbygges.

Hvem skal lede arbejdet, hvad er budgettet, hvilke tidsrammer aftales, hvordan skal resultaterne måles, hvordan vil ledelsen følge udviklingen?

Det er en delikat balance at starte nye tiltag, der skal ske »ud af boksen« og eventuelt i opbrud med den nuværende forretning og samtidig kunne klare at rapportere stringent på aftalte mål!

Mange virksomheder tyr til eksternt koblede innovationstiltag, med smarte navne som iLabs, Speedboats, Hackatons, Crowdsourcing, Corporate Garages og Corporate Entrepreneurships for at skabe og afprøve ideer, der kan skabe ny vækst.

Aktiviteterne afvikles i en valgt kobling imellem interne og eksterne ressourcer.

Oftest er det nemmere at få og afprøve de vilde ideer eksternt, men sværere at få dem »indenbords« senere.

Er der afsat tid til strategiske diskussioner om, hvordan ledelsen ser på at automatisering og robotteknologi kan forandre virksomhedens produkter, services og markeder?

Kobler man viden og læring fra eksterne videncentre til virksomhedens egen situation? Hvem har ansvaret for virksomhedens data for kunder og markeder? Bliver de anvendt i fremtidige scenarier? Er de værdifulde for nye samarbejdspartnere eller virksomheden selv på en ny måde?

Data er den innovative superlim mellem produktionen og resten af virksomheden.

På fabriksgulvet og i de administrative og kommercielle afdelinger går menneskelige medarbejdere og robotter hånd i hånd.

Selv om det umiddelbart kan lyde som en scene fra et science fiction-univers, så er dette faktisk hverdagen i verdens mest innovative virksomheder.

Data flyder gnidningsløst mellem de forskellige lag i virksomheden og automatisk hælder værdi i virksomhedens værdikæde. Digitale teknologier nedbryder med andre ord de traditionelle skel mellem topledelse, den daglige ledelse og de operationelle medarbejdere.

Det står klart, at robotter øger vækst og stimulerer innovationskraft, hvor data danner grundlag for nye løsninger, der skaber udvikling og merværdi?

Det drejer sig for ledelsen om at skabe et økosystem, der både kan løfte virksomhedens forretningsudvikling og understøtte organisationens innovative DNA.

Robotic Process Automation (RPA) kan bidrage til den ønskede innovationsevne i bestyrelserne og i virksomhederne.

RPA kan assistere bestyrelserne med at træffe strategiske valg og investeringsbeslutninger.

Så her er spørgsmålene, som bestyrelserne må stille sig selv:

Har vi den rette sammensætning af bestyrelsens medlemmer til at navigere i »Business 4.0«?

Hvilke krav stiller vi?

Hvilke forandringer er påkrævet for at virksomhedens formål, vision og strategi matcher den globale og digitale udvikling?

Hvordan bedømmer bestyrelsen ledelsens evne til at forstå og følge både udviklingen i muligheder og trusler for virksomheden og hvem har ledelsen udpeget til at drive tiltagene?

Hvordan bidrager ledelsen til at virksomheden evner at eksekvere effektivt på de transformative tiltag – gennem innovationsrum og talentudvikling. Hvordan bidrager bestyrelsen?

Hvilke digitale teknologier rummer de største trusler og muligheder for virksomheden gennem hele værdikæden og hvordan arbejder ledelsen med dem?

Hvordan måles fremdrift og succes?

Hvad er vores konkrete mål for Return on Innovation Committed og andre forandringsmål?

Hvordan gavner disse succesparametre virksomhedens innovationsevne og hvad er vores forventning til forbedring?

Der bliver talt og skrevet meget om ny forretningsmodeller. Senest har den nye trekløverregering oprettet et »Disruptionsråd«. Er du træt af at høre og læse om disruption? Er det anderledes end den forretningsudvikling, der altid foregår i konkurrencen imellem virksomheder?

Forskellen fra før til nu er blandt andet forandringshastigheden og effekten på hele virksomheden. Det vil mange også nikke genkendende til. Det svære er at beslutte, hvad det betyder for virksomheden?

For at lykkes kræves et åbent, konstruktivt/kritisk og langsigtet samarbejde mellem bestyrelsen og ledelsen, hvor bestyrelsen omhyggeligt må vælge sin rolle i forhold til ledelsens engagement og evne til at drive forandringsagendaen succesfuldt.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk