Kronen holder skansen

Danmark har ført fastkurspolitik siden 1982, altså i tæt ved 32 år, og lige siden Poul Schlüter blev konservativ statsminister. Sådan lyder det ofte. Men rent faktisk er den danske tradition med at holde en fast valutakurs langt ældre end dette.

Nationalbanken har i januar solgt danske kroner for 106,3 mia. kr. for at holde kronekursen stabil i forhold til den fælleseuropæiske valuta. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Danmark har således satset på at have en stabil valutakurs i mere end 100 år, hvor vores lille møntfod har været bundet til pundet, ligesom der har været både en sølvfod, en guldfod, en skandinavisk møntunion, et slangesamarbejde og senere også en binding til D-marken i det gamle EMS-system. Siden 1999 er det dog euroen, kronen har været bundet fast til.

Der er næppe nogen tvivl om, at dette forsøg på at holde kronen på nogenlunde stabil kurs har været en god ting, som har sikret lav inflation og dermed også lave renter.

Men det har sandsynligvis også været med til at skabe mere økonomisk disciplin herhjemme, eftersom det kun er muligt at føre en troværdig fastkurspolitik, hvis dansk økonomi klarer sig nogenlunde godt, og der ikke opstå forventninger om, at vi pludselig med en feberredning i en sen nattetime skal redde os ud af en økonomisk pine med en stor devaluering.

Skræmmebilledet på, hvor galt det kan gå, hvis kronen løbende bliver nedskrevet i værdi, er perioden fra 1972 til 1982. Her devaluerede daværende statsminister Anker Jørgensen (S) løbende kronens værdi med næsten 20 procent oven på oliekrisen og andre ulykker, som var væltet ned over landet.

Det fik renter og inflation til at løbe om kap og skabte så massive økonomiske problemer, at dansk økonomi med stor hast nærmede sig afgrundens rand, som den tidligere finansminister Knud Heinesen (S) engang så malende udtrykte det.

En fast valutakurs har så også sine ulemper. Danmark har eksempelvis ikke længere mulighed for at bruge renten som en sikkerhedsventil til at regulere konjunkturerne med. Derfor har politikerne flere gange tilbage i tiden sat skatter og afgifter op, når der har været behov for en økonomisk stramning. Så fastkurspolitikken kan have betydet, at vi har fået højere skatter, end hvis vi havde haft en flydende valutakurs, hvor vi kunne styre konjunkturerne med renten i stedet for med skatterne.

Med mellemrum er Danmarks Nationalbank også blevet tvunget til at sætte renten op midt under en krise, hvor der var stort behov for det stik modsatte og lave renter. Det sås eksempelvis under finanskrisen.

Svensk økonomi fik derimod en stor hjælpende håndsrækning under finanskrisen, fordi den svenske krone kunne falde stort i kurs, og den svenske Riksbank samtidig kunne sætte renten ned, da udsigterne var mørkest.

Herhjemme blev kronen derimod styrket, ligesom Danmarks Nationalbank blev presset til at sætte renten op, endda på ganske markant vis fra 4,25 til 5,5 procent, da krisen rasede for fuld styrke. Det var med til at forstærke den danske nedtur.

Så den danske fastkurspolitik er ikke ufejlbarlig. Den har sine fordele og sine ulemper. Men det er næppe sandsynligt, at det pludselig ville gå meget bedre for Danmark, hvis vi lod kronen flyde frit, sådan som eksempelvis Sverige, Norge, Storbritannien og nu også Schweiz gør det. Tværtimod har dansk eksport med stor sikkerhed haft gavn af, at kronen er nogenlunde stabil.

En mulighed er så også at erstatte kronen med euroen. Det ville give Danmark en betydelig indflydelse i det 25 mand store styrelsesråd for Den Europæiske Centralbank (ECB), som beslutter, om renten skal op eller ned, og hvad der ellers skal ske med penge-politikken i de 19 eurolande. Men dansk deltagelse i euroen ønsker et flertal i den danske befolkning ikke, så det er ikke for alvor noget, der er til debat.

At Danmark fører fastkurspolitik har også den lille nuance, at det kun er over for euroen, at kronen ligger fast. Men eurolandene aftager »kun« omkring 40 procent af dansk eksport. Derimod flyder kronen sammen med euroen over for alle andre valutaer i verden, og derfor vil Danmark også nyde godt af de tiltag, som ECB ventes at sætte i søen i dag, og som skal presse renten, euroen og dermed også den danske krone ned i værdi.