Kronen beskyttet af massivt bolværk

Der er et godt stykke vej endnu, før kronen kommer under alvorligt pres, men skulle det komme dertil, er der næsten ingen grænser for, hvor langt renten kan komme ned, og valutareserven kan komme op.

Danmarks Nationalbank har en række slagkraftige våben, der kan tages i brug mod spekulanter, der angriber kronen. Foto: Thomas Lekfeldt
Læs mere
Fold sammen

Danmark kan i yderste konsekvens blive presset til at opgive sin fastkurspolitik, der gennem 35 år har været en grundpille i den økonomiske politik. Det kan ske, hvis det opadgående pres mod kronen tager til i styrke og fortsætter i månedsvis. Er det derimod kun gennem et par uger, at kronen forbigående styrkes, udgør det næppe noget større problem.

Det er lektor emeritus ved Københavns Universitet Peter Erling Nielsen, som er en af Danmarks største eksperter i pengepolitik, der vurderer dette.

Den danske krone har siden 1982 været bundet fast til først D-mark og siden 1999 til euroen. Men også før 1982 forsøgte Danmark gennem mange år at holde kronen stabil ved at deltage i både EMS-samarbejde og det særlige Slangesamarbejde. Så Danmark har en meget lang tradition for at føre en form for fastkurspolitik, der holder inflationen i skat, sikrer lave renter og fremmer handlen med andre lande.

Men de seneste dage er der blevet sat spørgsmålstegn ved, om kronen er ved at blive så stærk, at Danmark lige som Schweiz kan blive presset til at slippe kronen fri og lade den flyde mere frit.Danmarks Nationalbank har dog en række slagkraftige våben, der kan tages i brug mod spekulanter, der angriber kronen. Er kronen i fare for at blive for stærk, er det sænkninger af renten samt opkøb af euro og salg af kroner på valutamarkedet, der kan benyttes.

Banker rammes

Problemet er bare, at meget lave og negative renter skader bankerne og giver dem tab. Samtidig vil salg af kroner og køb af euro få valutareserven til at svulme op, selv om den i forvejen er oppe på 500 milliarder kroner.

Vi har derfor spurgt Peter Erling Nielsen, som er den nok største danske ekspert på dette område, om der er en nedre grænse for, hvor lav renten kan blive, og om der også er en øvre grænse for, hvor stor valutareserven kan blive.

»Nej,« lyder hans svar.

»Hvor lav renten kan blive, kan man se i Schweiz, som i perioder har haft renten på indskud i nationalbanken helt nede på minus én procent. Meget lave og negative renter er dog invaliderende for hele det finansielle system. Men er det kun i en kort periode på måske 14 dage eller tre uger, er det ikke noget problem, at renten herhjemme bliver så lav som minus 1,5 eller minus 1,75 procent,« siger Peter Erling Nielsen.

Ingen øvre grænse

Der er heller ikke noget i vejen for, at valutareserven hos Danmarks Nationalbank vokser til både 1.000 og 2.000 milliarder kroner, eller mere endnu, hvis det blev nødvendigt, vurderer han.

»Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor stor valutareserven kan blive. Men hvis valutareserven fortsætter med at vokse, så er det tegn på, at pengepolitikken ikke virker og de finansielle markeder ikke tror på, at systemet kan holde. Der kan ligefrem opstå en selvforstærkende psykologi omkring dette, hvor stadigt flere hopper med på en spekulation mod kronen, hvis politikken ikke virker, fordi det er en slags gratis spekulation, hvor der er alt at vinde og intet at tabe,« siger Peter Erling Nielsen.

»Derfor,« siger lektoren »kan det ikke udelukkes, at Danmark presses til at opgive sin fastkurspolitik på et tidspunkt, selv om det ville være en meget dårlig idé.«

Peter Erling Nielsen siger dog også, at Den Europæiske Centralbank (ECB) er forpligtiget til at hjælpe Danmark, hvis kronen kommer under et alvorligt og langvarigt pres. ECB skal så i den aktuelle situation bistå Danmarks Nationalbank med at svække kronen. Men Peter Erling Nielsen vurderer samlet set ikke, at de fundamentale forhold i dansk økonomi tilsiger, at kronen burde skrives op i værdi. Nok er der store overskud på betalingsbalancens løbende poster, men de er på vej ned, og samtidig er væksten herhjemme svag.

»Så kronen bliver næppe ved med at blive stærk. Men kronens styrke afhænger af mange ting, og eksempelvis også af hvad andre lande gør, hvordan det går med olieprisen, og hvad ECB finder på,« siger Peter Erling Nielsen, som tilføjer, at den danske fastkurspolitik kun kan afskaffes, hvis Danmarks Nationalbank og et flertal i Folketinget i fællesskab beslutter, at man vil have et andet system.