Kritik af pensionskassernes investeringer i udlandet

Pensionsselskabernes stigende interesse for udenlandske investeringer huer ikke de to danske regeringspartier Venstre og Konservative,

som er enige om at opfordre selskaberne til et øget samfundssind.- Danske pensionskasser spiller en vigtig rolle i forhold

til at skabe vækst og arbejdspladser. Derfor ser jeg meget gerne, at forvalterne udviser et større samfundsansvar og

investerer mere i danske virksomheder, siger formand for Folketingets erhvervsudvalg og Venstres erhvervspolitiske ordfører

Rikke Hvilshøj.Opfordringen kommer som reaktion på en undersøgelse ErhvervsBladet har foretaget af danske

pensionsforvalteres kraftige fokusering på unoterede aktier i udlandet de seneste tre år.Siden 2001 har syv af

de største pensionsforvaltere i Danmark flyttet investeringsfokus til udenlandske virksomheder.En strategi, der har

drænet det danske kapitalmarked for 1,6 mia. kr. mens udenlandske selskaber har fået tilført 2,0 mia. kr. mere

i samme periode.- Det er ærgerligt, at der flyttes så store mængder kapital ud af landet, især når

vi samtidig mangler kapital til at styrke danske vækstvirksomheder i en lang række brancher. Pensions-kasserne bør

i langt højere grad bruge kræfter på at finde de gode investeringer herhjemme, mener Carina Christensen, erhvervspolitisk

ordfører for Konservative.Pensionsforvalterne fastholder, at det er afkastet af investeringerne og ikke et øget

antal danske arbejdspladser, der er det væsentligste, når de investerer lønmodtagernes pensionsopsparinger.Både

Venstre og Konservative opfordrer alligevel pensionsselskaberne til at fokusere stærkere på danske virksomheder, når

pensionsmilliarderne skal investeres. Carina Christensen så gerne en eller flere pensionskasser indføre køb-dansk

politik i deres investeringsstrategi.- Jeg er overbevist om, at de fleste pensionstagere ville tage særdeles positivt

imod et selskab, der skiller sig ud ved i højere grad end andre at fokusere på at skabe vækst og arbejdspladser

i danske virksomheder, siger Carina Christensen.