Krisen skaber konfliktboom i erhvervslivet

Krisen øger spændingerne i erhvervslivet, og antallet af juridiske tvister stiger markant. Antallet af voldgiftssager vokser, ligesom langt flere virksomheder klager over offentlige udbud.

Foto: Jeppe Michael Jensen. Når sagen om udlejningsejendommen, Onsgaarden, er kommet frem i medierne, skyldes det bl.a., at den endelige handel mellem Kenneth Schwartz Thomsen og Joacim Bruus-Jensen er blevet udlagt som en byttehandel med ulovlig selvfinansiering.
Læs mere
Fold sammen
Den økonomiske krise fører ikke blot til svigtende indtjening, fyringer og en nedgang i investeringerne. Krisen øger også konflikterne i dansk erhvervsliv og skaber travlhed hos erhvervsadvokater over hele landet.

Når økonomien strammer til, får flere virksomheder problemer med at leve op til deres aftaler, ligesom de går meget længere for at skrabe alle tilgodehavender ind.

Flere af landets store erhvervsadvokater bekræfter tendensen til flere konflikter over for Berlingske Business, og tvisterne kan allerede aflæses i statistikkerne. Antallet af voldgiftssager satte allerede sidste år rekord, og i år forventer Voldgiftsinstituttets adm. direktør, Steffen Pihlblad, at tendensen fortsætter.

»Det tegner til, at vi lander i niveauet 115-120 sager i år og dermed kommer til at ligge endnu højere end sidste år, hvor vi med 112 sager havde det højeste antal nogensinde. De andre voldgiftsinstitutioner rundt omkring i Europa har oplevet samme tendens. Finanskrisen skaber flere spændinger og kan betyde, at flere virksomheder går efter alt, hvad de kan få,« siger Steffen Pihlblad.

I kølvandet på konkurser
Steffen Pihlblad mener, at stigningen i antallet af konflikter formentlig er endnu større, end Voldgiftsinstituttets tal indikerer. Finanskrisen betyder nemlig, at flere sager under opsejling droppes, fordi den ene part er i konkursrisiko, og at den anden part derfor muligvis ikke kan få noget ud af at føre en sag.

Landets erhvervsadvokater understreger, at den pressede økonomiske situation skaber flere juridiske tvister over en bred kam. Der opstår bl.a. en del konflikter i kølvandet på konkurser, hvor der f.eks. jævnligt er virksomheder med gæld til de konkursramte virksomheder, der prøver at slippe uden om deres forpligtelser.

»Hvis der er virksomheder, der forsøger at udnytte en konkurs til at slippe uden om deres gæld til det konkursramte selskab, er det oplagt for kreditorerne at anlægge sag. Ved en konkurs står virksomheden i et vadested, og det er klart, at en sådan kortslutning kan give konflikter mellem kreditorer, virksomhedens leverandører og disses underleverandører,« siger erhvervsadvokat René Offersen fra advokatfirmaet Lett.

Tendensen til flere juridiske tvister skyldes dog langt fra kun konkurser. Uenighederne kan også handle om IT-kontrakter. Sagerne opstår typisk, når man ikke har fået afstemt forventningerne om, hvad IT-systemet skal kunne. Andre eksempler dukker op i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvor der efterfølgende opstår tvister om værdiansættelsen af forskellige dele af virksomheden. Det kan f.eks. være uenigheder om, hvorvidt værdien af et kundekartotek eller et varelager har været opgjort for rosenrødt inden et salg.

»Tendensen til flere konflikter kan også ses i klagerne over offentlige udbud. Der er sket en kraftig forøgelse i mængden af klager, der har rod i den økonomiske krise. Når ordrebogen er tom, begynder mange at se mere kritisk og aggressivt på, hvorfor de ikke fik ordren,« siger René Offersen, der er blandt landets mest erfarne eksperter i udbuds-jura.

Han fremhæver, at situationen er anderledes under højkonjunkturer, hvor de fleste hellere vil kigge fremad mod nye ordrer. Danske virksomheder indgiver bl.a. mange klager over udbud inden for renovation, byggeri og rengøring, mens der som noget nyt også er opstået mange klager over udbud på IT-området.

Uenighed om kontrakter
Hos advokatfirmaet Plesner fortæller managing partner Nicolai Ørsted, at man oplever flere tvister inden for de fleste af de traditionelle retssagsområder som forsikringsret, enterpriseret, patent- og varemærkeret samt forskellige former for uenighed om generelle kontraktsforhold.

»Uenigheden om kontrakter kan f.eks. omhandle aftaler om leverancer og køb af produkter, der muligvis ikke lever op til forventningerne. Vi oplever en vis stigning i antallet af sager. Det er ikke eksplosivt, men en klar trend. Vi har en formodning om, at det stigende antal tvister delvist skyldes finanskrisen,« siger Nicolai Ørsted.

I erhvervsorganisationen Dansk Erhverv fremhæver erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen, at det kan være særdeles tids- og ressourcekrævende med opslidende retssager, ligesom usikkerheden om sagens udfald kan være en hæmsko. Han anbefaler derfor virksomhederne at undersøge alle muligheder til bunds for at løse tvisterne uden retssager.