Krav om ministerreaktion på pensions-milliarder

Flere kapitalfonde og Dansk Folkeparti kræver handling fra skatteministeren, fordi åbningen af kapital- og ratepensioner langt fra har udløst den ventede kapital til unoterede selskaber.

Foto: Colourbox.
Læs mere
Fold sammen

I oktober 2005 blev det muligt at investere i kapital- og ratepensioner i unoterede selskaber, og regeringen ventede op imod 10 mia. kr. i ekstra kapital til små og mellemstore virksomheder.

Men som omtalt i ErhvervsBladet.dk mandag havde ordningen efter tre år blot givet 700-750 mio. kr. fordelt på 600-700 virksomheder. Det udløser nu krav fra flere sider om handling fra skatteminister Kristian Jensen (V).

DVCA – foreningen for kapitalfonde, venturefonde og business angels – ærgrer sig over, at ordningen ikke er blevet mere udbredt. En medvirkende årsag kan ifølge foreningen være begrænsningen om en samlet ejerandel på højst 25 procent for hver investor og nærmeste familie.

Familieforbedring

- Det udelukker i vidt omfang familiemedlemmer, som ellers er vigtige investorer for mange små eller nye virksomheder, og det bør ændres, selv om det er fornuftigt med et loft over, hvor stor en andel af et pensionsdepot, der kan investeres i unoterede aktier. Det er en skam, at ordningen ikke er mere udbredt, selv om det er et skridt i den rigtige retning, siger Ole Steen Andersen, formand for DVCA.

Foreningen fremlagde tidligere i år sit eget forslag til vækstpakke med blandt andet flere offentlige støttekroner til nye virksomheder. Desuden skulle virksomheder med meget forskning og udvikling have udbetalt den skattemæssige værdi af de første års underskud. Det vil fremme vækstvirksomheder – og ligestille nye firmaer med eksisterende koncerner, som skattemæssigt kan modregne underskud fra forskning i indtjeningen fra de øvrige aktiviteter.

Skatteminister Kristian Jensen pegede selv på finanskrisen og begrænset information om ordningen som årsager til den begrænsede udbredelse, og han varslede i ErhvervsBladet en undersøgelse af, hvordan der kan blive informeret bedre om ordningen.

- Kristian Jensens melding lyder fornuftig, og vi vil gerne mødes med ministeren og drøfte, hvad vi kan gøre for at få ordningen mere kendt i vores kreds, siger Ole Steen Andersen.

Stort potentiale

Statens egen Vækstfond så positivt på lovændringen, men efterlyser i dag mere information.

- Det er positivt, at ordningen har virket. Potentialet er fortsat større, men for at udløse det er der både behov for større kendskab hos investorer og rådgivere og for øget investeringslyst generelt, efter at finanskrisen har sat sine spor også hos private investorer, udtaler vicedirektør Rolf Kjærgaard.

En lidt skarpere melding kommer fra Dansk Folkeparti, som sammen med VK-regeringen udgjorde flertallet bag lovændringen.

- Krisen har selvfølgelig noget med det at gøre, men informationen fra ministeriet må jo have været for dårlig, og Finansrådet kunne også have informeret om det. Det må vi gøre noget ved, og jeg vil gå til Kristian Jensen, siger erhvervsordfører Colette Brix.

Hun påpeger, at målrettet information er uhyre vigtig for små virksomheder.

- De har så meget at se til i det daglige, der er ingen løse folk til det administrative. Derfor skal vi sikre, at informationen er i orden, siger Colette Brix.

Kritik fra venstrefløj

Venstre side af Folketinget stemte imod loven i 2005, fordi partierne – ligesom Finansrådet – var bekymrede for, at investeringer i unoterede virksomheder ville være for risikobetonede for private investorer.

- De offentlige pensioner vil i fremtiden komme under et voldsomt pres, og derfor skal den private pensionsopsparing ikke blive mere risikofyldt. Små og mellemstore virksomheder vil også fremover gå nedenom og hjem, og det skal bankerne kunne håndtere, ikke private investorer, derfor har vi vedtaget Bankpakke I og II, siger Pia Olsen Dyhr, forbrugerordfører og medlem af erhvervsudvalget for Socialistisk Folkeparti.

En tilsvarende melding kommer fra Socialdemokraterne.

- Det er sundt, at der har været eftertanke hos de private investorer. Småsparerne har brug for nogen med professionel indsigt, og derfor ligger den slags investeringer meget bedre i pensionsselskaber, der har apparatet til at vurdere unoterede selskaber. Vi vil hellere gå andre veje og give de institutionelle investorer bedre vilkår, måske med en lavere pensionsskat på investeringer i unoterede selskaber, siger erhvervsordfører Orla Hav.