Krav om krisepakke på ti mia. kroner

HK og Dansk Erhverv er gået sammen om at lave et forslag til en krisepakke på lidt over ti mia kr.

Læs mere
Fold sammen
De danske virksomheder har brug for en kickstart og en indsprøjtning på op mod ti mia. kroner. Det kan være med til at forhindre, at finanskrisen trækker den danske økonomi helt ned i sølet.

Sådan lyder det fra arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Dansk Erhverv og fagforeningen HK. I et usædvanligt samarbejde på dette område er de to organisationer gået sammen om et udspil til regeringen, som de kalder en samfundspakke. Pakken indeholder 11 forskellige initiativer til en samlet pris på 10,2 mia. kr.

»Der er ikke længere tvivl om retningen for dansk økonomi. Stort set alle økonomiske pile peger nedad. Det er kun et spørgsmål om, hvor hård landingen bliver,« hedder det om begrundelse for udspillet.

HK og Dansk Erhverv frygter, at særligt den private beskæftigelse vil dykke i de kommende måneder. Og de to organisationer mener ikke længere, at det giver nogen mening at tale om en risiko for en overophedning af den danske økonomi.

Derfor foreslår HK og Dansk Erhverv en hurtigt virkende indsats for at stimulere erhvervsliv og beskæftigelse, hvilket skal være med til at holde hånden under det private forbrug.

En blandet buket
HK og Dansk Erhverv påpeger, at deres forslag til en pakke vil give en tredobling af den ekspansive virkning, der oprindeligt er lagt op til i forbindelse med finansloven for i år.

Det vil sige en forøgelse af den såkaldte finanseffekt fra 0,3 procent af landets samlede produktion, BNP, til 0,9 procent af produktionen. De største elementer i buketten er en udvidelse af momskredittiden fra 25 til 50 dage, en suspension af anlægsloftet for energirenoveringer samt fremrykningen af en række forskellige offentlige investeringer.

Herudover mener Dansk Erhverv og HK, at regeringen skal styrke efteruddannelserne, og at det skal være nemmere for danskerne at få gældssanering.

HK påpeger, at det samlede udspil fra arbejdsgiver- og lønmodtagersiden skal ses i sammenhæng med, at økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen i gårsdagens udgave af Dagbladet Børsen afviste, at det kunne komme på tale at lave flere offentlige investeringer i år.

Dansk Erhverv fremhæver, at samfundspakken er en solid blanding af forslag til her- og-nu kriseinitiativer og forslag til forbedringer, som skal virke på lidt længere sigt.

»Det kan dels dreje sig om sikring af virksomhedernes konkurrenceevne fremadrettet, men også adressering af problemstillingen omkring det stigende antal tvangsauktioner, der finder sted på boligmarkedet,« hedder det i udspillet fra HK og Dansk Erhverv.