Kraftig nedtur i beskæftigelsen i byggeriet

Krisen i byggeriet sætter stadig hårdere fodaftryk i byggebeskæftigelsen. Beskæftigelsen faldt med 2.590 personer fra 3. kvartal til 4. kvartal, og siden beskæftigelsestoppen i starten af 2007er 12.171 færre ansat i byggeriet.

Foto: Scanpix
Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Der er ingen tvivl om, at den danske byggebranche er inde i et voldsomt uvejr og i henhold til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer har branchen aldrig set mere sort på fremtidsudsigterne (data tilbage til 1998), jf. figur 1. Byggesektoren oplevede i 2008 det højeste antal konkurser nogensinde og cirka 30% af byggevirksomhederne melder aktuelt om problemer med manglende efterspørgsel. Mangel på arbejdskraft er en saga blot i byggeriet.

"Meget tyder på at dårligdommene vil fortsætte over de kommende kvartaler med de nuværende triste udsigter for både boligmarkedet og dansk økonomi. Det ser vi også smitte af på ordrebeholdningen i byggeriet, som er på historisk lave niveauer. Det rammer naturligvis beskæftigelsesforventningerne, der heller aldrig har været mere negative," konstaterer chefanalytiker i Sydbank, Christian Hilligsøe Heinig.

I øjeblikket er det cirka 3 ud af 10 byggevirksomheder, der venter at mindske beskæftigelsen over de kommende tre måneder.

"Alt tyder derfor på, at vi kommer til at se større beskæftigelsesfald i byggebranchen over de kommende kvartaler," mener Christian Hilligsøe Heinig.

Heller ikke Steen Bocian, cheføkonom i Danske Bank, mener, at vi endnu er gennem krisen i byggeriet.

"Der er flere dårlige nyheder i vente - målt på beskæftigelsen, så venter vi, at de kommende kvartaler byder på et dyk i byggebeskæftigelsen, som er noget større end, det vi hidtil har set. Man bør ikke med offentlige investeringer sigte mod at holde beskæftigelsen i byggeriet oppe på det niveau, det havde under højkonjunkturen - der var tale om et kunstigt højt niveau - båret oppe af en usædvanlig periode med kraftige rentefald og stigende huspriser. Men med de nuværende økonomiske udsigter er der en reel fare for et så voldsomt dyk i byggebeskæftigelsen, at fremrykkede offentlige investeringer bestemt kan forsvares," lyder hans kommentarer til de nye beskæftigelsestal.