Kortere tid til selvangivelse

Til glæde for mange hovedaktionærer er kapitalforklaringen afskaffet. Det letter arbejdet med selvangivelsen betydeligt,

men betyder samtidig, at hovedaktionærerne har to måneder kortere til at få afleveret deres selvangivelse.Uden

kapitalforklaringen ryger hovedaktionærerne nemlig over på den almindelige fortrykte selvangivelse, der skal afleveres

senest 1. maj. I 2004 dog først den 2. maj.Ifølge ToldSkat drejer det sig om 50.000 personer, som med de nye regler slipper

for at lave den udvidede selvangivelse.- Kapitalforklaringen retter sig direkte mod hovedaktionærerne. Vi har derfor skrevet

direkte på selvangivelsen til hovedaktionærerne, at fristen for deres selvangivelse er fremrykket fra 1. juli til 1. maj,

siger pressesekretær i ToldSkat, Rene Andersen.

Bliver nemmere

Han understreger, at med de fortrykte selvangivelser

bliver det naturligt nok betydeligt nemmere for hovedaktionærerne at få gjort deres opgørelse færdig til

tiden.Tallene på selvangivelsen skal blot gås i gennem og hvis alt er i orden, behøver den enkelte skatteyder

ikke at foretage sig noget.- Men det er selvfølgelig vigtigt, at skatteyderne kontrollere de fortrykte tal. Hvis der

er noget galt, kan den enkelte person i yderste konsekvens være hjemfalden til straf, selv om det er andre, som har opgivet

noget forkert, siger Rene Andersen.

Kan fravælgesSom tidligere beskrevet i ErhvervsBladet er kapitalforklaringen

fjernet for at lette nogle af de adm. byrder for erhvervslivet. Indgivelsen af selvangivelsen er således også blevet nemmere.

Men skattekonsulent i KPMG Malene Bertelsen fremhæver, at det langt fra er sikkert, at alle tallene står på den

fortrykte selvangivelse.Først og fremmest fordi selskabernes regnskaber ikke nødvendigvis er revideret færdig

inden den 1. maj. Hvis der er aftaler mellem hovedaktionæren og selskabet, kan der derfor være usikkerhed om indtægtsforholdene

for den enkelte hovedaktionær.Det kan eksempelvis være aftaler mellem selskabet og den givne hovedaktionær

om overdragelse af ejendomme eller lignende. Den slags oplysninger skal hovedaktionærerne selv ind og tilføje på

selvangivelsen.I de tilfælde kan hovedaktionæren bede om udsættelse. Alternativt kan vedkommende fravælge

den fortrykte selvangivelse og i stedet gøre brug af den udvidede. I begge tilfælde skal man give kommunen besked senest

den 2. maj.- Hvis hovedaktionæren vælger at bruge den udvidede selv-angivelse rykkes afleveringsfristen frem til

1. juli 2004. De skal i den sammenhæng være opmærksom på, at der pålægges et skattetillæg

på 200 kr. for hver dag den frist overskrides. Dog maksimalt 5.000 kr., siger Malene Bertelsen.