Konservative løber fra løfte om lavere bilafgift

Læs mere
Fold sammen
Regeringen vil måske godt være med til minimale finjusteringer af det nuværende system, men et egentligt reformarbejde

kan tidligst komme på tale efter 2005.


Hos De Danske Bilimportører (DBI) hersker der en slukøret stemning,

og man er direkte overrasket over, at de konservative løber fra deres valgløfter.


- En omlægning af registreringsafgiften

var et hovedtema i valgkampen. Jeg er derfor stærkt forundret over, at de konservative nu tilsyneladende vil vente til efter

2005, siger adm. direktør Bent Mikkelsen, DBI.


Han er fuld af forståelse for, at man ikke blot kan sænke registeringsafgiften

på en gang, men med udsigten til stigende bilpriser som følge af ændrede EU-regler for bilfabrikkerne, kan regeringen

ikke blot læne sig tilbage og vente til næste regeringsperiode med at sætte en omlægning i gang.

Det

femte forbehold

- De danske bilafgifter er blevet det femte danske EU-forbehold. Man vil gerne være med på alt det andet

i EU, men når det gælder registereringsafgifter ser man isoleret på situationen med danske øjne. At regeringen

vil lempe personskatten udelukker jo ikke, at man sætter en omlægning af afgiftssystemet i gang. Det er en forkert betragtning,

at det ene udelukker det andet, siger Bent Mikkelsen.


Han henviser til de konservatives eget forslag om en omlægning af afgiftssystemet.

Det knap to år gamle forslag bygger på de erfaringer, man har fra Norge, der for få år siden havde et afgiftssystem,

der minder meget om det danske. Tre hurtige klik på de konservatives hjemmeside viser i øvrigt, at den officielle konservative

politik stadig er, at bilafgiften skal lettes.


- Nye biler skal i gennemsnit have lettet afgiften med 15 pct. Det giver umiddelbart

et tab for staten på godt to mia. kr. ud af en samlet bilbeskatning på 40 mia. kr. Det må dog forventes, at en stor

del af de penge kommer ind igen via et øget bilsalg. For det andet er registreringsafgiften - som den er skruet sammen i dag

- ganske uegnet til at gå fremtiden i møde og skal ændres og sænkes, hedder det på hjemmesiden.

Afgørelse

fra EF-domstol

Bilimportørerne forventer senere på året en afgørelse fra EF-domstolen i den sag, de har anlagt

om at få tilbagebetalt registreringsafgiften på en af foreningens biler.


Hvis DBI får medhold ved EF-domstolen

vil afgørelsen sende rystelser gennem de danske registereringsafgifter. Hos bilisternes forening FDM, der tæller over

200.000 medlemmer, er man også skuffede over regeringens kovending i spørgsmålet om bilafgifterne.


Kort før

valget tilkendegav både konservative og Venstre over for medlemsbladet Motor, at registeringsafgiften skulle omlægges.

Det løfte løber man nu fra.


- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er skuffede. Vi havde bestemt forventet

en mere bil-venlig holdning hos regeringen, og jeg tror, at regeringen har gjort regning uden vært. Hvis de kommende EU-regler medfører

store prisstigninger, vil bilsalget igen gå i stå, og så vil presset for at omlægge afgifterne øges,

siger kommunikationschef Bo Christian Koch, FDM.


Den nuværende registereringsafgift er på 180 procent og er en direkte medvirkende

årsag til, at den danske bilpark er ældre end i de lande, vi normalt sammenligner os med.