Kommunesammenlægning truer erhvervssamarbejder

Læs mere
Fold sammen
Hvis strukturkommissionen som ventet foreslår, at små kommuner lægges sammen i større enheder, vil det blive

en alvorlig trussen imod det nære samarbejde mellem erhvervsvirksomheder og små kommuner. Flere små kommuner topper

konsulentvirksomheden Deloittes liste over kommuner, der sikrer det lokale erhvervsliv optimale vækstbetingelser.- Når

mindre kommuner som Brøndby, Galten eller Hanstholm har så positivt et vækstklima, så skyldes det i høj

grad, at de netop er så små, at de kan have meget smidige sagsgange og et tæt samarbejde med de lokale erhvervsdrivende.

Flere af de kommuner er så små, at de ikke kan undgå at blive slået sammen, og så er der alvorlig fare

for, at det gode samarbejde med erhvervslivet bliver afbrudt. Det siger lederen af Deloittes Videncenter for Vækst, Johnny Bihl,

som i går præsenterede en analyse af vækstklimaet i de danske kommuner.Kommunesammenlægninger kan betyde,

at der pludselig bliver meget langt mellem borgmesterkontoret og virksomhederne, mener han:- Konsekvensen bliver, at en række

virksomheder vil føle, at de ikke får den samme gode behandling af kommunen som tidligere. Og vi vil samtidig se, at

en del af kommunesammenlægningerne vil ske på tværs af de erhvervssamarbejder, som en række kommuner har,

siger Johnny Bihl.

Stor udfordring

I brancheorganisationen HTS - Handel, Transport og Serviceerhvervene - er man opmærksom

på de problemer, kommunesammenlægningerne kan medføre, fortæller formand Niels Nygaard.- Der ligger

en ny stor udfordring, når man lægger små kommuner sammen. Vi kan ikke udelukke, at tætte bånd mellem

små kommuner og erhvervslivet bliver revet over, og det kan give problemer i det omfang det ikke lykkes at gøre arbejdsgangene

smidige og hurtige i eventuelle storkommuner.Det siger Niels Nygaard, der dog understreger, at HTS støtter en sammenlægning

af kommuner i større enheder.Fordelene ved en kommunesammenlægning overskygger dog langt ulemperne, understreger

erhvervsmanden Anders Knutsen, der er formand for regeringens rådgivningsorgan, Danmarks Erhvervsråd.- Det kan da

godt ske, at en lille murermester med fem ansatte vil føle, at han ikke længere får samme service i en større,

sammenlagt kommune. Men der er jo ingen grund til at hver eneste lille kommune har f.eks. sit eget erhvervsråd. Vi kan jo heller

ikke lægget et IT-Universitet i hver eneste kommune, siger rådsformand Anders Knutsen.