Kommuner smøler med byggesager

En simpel byggesag kan tage alt fra to uger til fem måneder afhængig af, hvilken kommune der behandler sagen. Også priserne varierer meget, og det får Dansk Byggeri til at foreslå privatisering og konkurrence.

Lars Storr-hansen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix
Vil man bygge et en-familiehus i Gentofte, tager det kommunen to uger at behandle sagen, mens den samme øvelse tager over fem måneder i Egedal få kilometer mod vest. Og mens en byggesag blot koster et par tusinde kr. i mange kommuner, kræver Frederiksberg et gebyr på over 27.000 kr. for en sag af samme type.

De enorme forskelle i pris og sagsbehandlingstid er dokumenteret af Dansk Byggeri, der netop har lavet en repræsentativ stikprøvekontrol i 67 af landets 98 kommuner.

Brancheorganisationen hæfter sig yderligere ved, at der ikke er nogen sammenhæng mellem sagsbehandlingstid og pris, hvilket tyder på, at nogle kommuner »putter med opgaven« til skade for borgere, virksomheder og byggeprocessen - og i sidste ende også kommunen selv.

»Det er bemærkelsesværdigt, at kommuner som f.eks. Egedal, Furesø, og Hillerød kan være så langsomme til at behandle en sag, som eksempelvis Gentofte og Ringsted kan behandle på to uger. Selvfølgelig er der forhold, der gør, at nogle sager tager længere tid end andre, men ikke i den størrelsesorden der er tale om her. Det fører vores tanker hen på andre løsninger,« siger Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri.

Brancheorganisationen har været efter kommunernes behandling af byggesager siden 2007, og den seneste undersøgelse får nu organisationen til at foreslå, at kommunerne simpelt hen fratages opgaven.

I stedet forestiller Dansk Byggeri sig, at fem regionale centre kan lave sagsbehandlingen, og at borgere og virksomheder frit kan vælge det center, der er billigst eller hurtigst.

Politisk utilfredshed
På Christiansborg er ordførere fra både regering og opposition også utilfredse med behandlingen af byggesager.

»Nogle steder går der for lang tid, og det er hverken hensigtsmæssigt eller særlig erhvervsvenligt med de store forskelle i pris. Jeg vil gerne appellere til, at de enkelte kommuner bliver mere effektive, men der er kommunalt selvstyre, og jeg vil ikke fra Christiansborg blande mig i procedurerne,« siger Mike Legarth, erhvervsordfører for de Konservative.

Også Venstres erhvervsordfører, Jacob Jensen, og Socialdemokraternes Orla Hav kritiserer lange ventetider og høje priser. De vil dog heller ikke fjerne opgaven fra kommunerne.

Jacob Jensen vil derimod gerne have en redegørelse fra Kommunernes Landsforening (KL), der dokumenterer, at de dyre kommuner ikke bruger gebyrer fra byggesager som en ekstra skat imod kommunernes aftale med staten.

Selv om Orla Hav også er klar til at kigge på ændringer, mener han, at regeringen kommer for nemt om kritikken:

»Det er en naturlig følge af at slippe markedskræfterne løs i den offentlige forvaltning, at der kommer forskelle i pris og hastighed fra kommune til kommune. Det er regeringens politik og ikke noget, der er sket ved et uheld, og derfor er det billigt blot at sige, at KL må gøre noget,« siger Orla Hav.

Kommunerne afviser
I KL kender man alt til kritikken fra Dansk Byggeri, men heller ikke den seneste undersøgelse gør afgørende indtryk.

»Der er lokale forskelle og lokale politikker, og det giver variationer fra kommune til kommune. Tidligere undersøgelser har vist, at kommunerne under ét har langt større udgifter til byggesagsbehandlingen, end de opkræver i gebyrer. Kommunerne har lov til at dække udgifterne fuldt ud gennem gebyrer, og det benytter flere sig formentlig af i øjeblikket, fordi økonomien generelt er presset. Derfor stiger priserne,« siger Jannik Egelund, fuldmægtig i KL.

Dansk Byggeris Lars Storr-Hansen fastholder, at der ikke er nogen god forklaring på de store forskelle - udover at kommunerne ikke magter opgaven. På linje med Jacob Jensen vil han meget gerne se dokumentation for, at kommunerne holder sig til de gebyrer, de må.

Helt afvisende over for at kigge på problemet er Jannik Egelund dog ikke:

»Det kunne være interessant at se, om de hurtige og billige kommuner har erfaringer, andre kan bruge. Men den erfaringsudveksling foregår altså allerede i stor udstrækning. Jeg vil heller ikke afvise, at det kan hjælpe med målsætninger, men det er i hvert fald en dårlig idé at fjerne sagsbehandlingen fra de, der har lokalkendskabet,« siger han.