Kommuner mistænkes for at holde hånden over landmænd

17 kommuner mistænkes for at skjule, når landmænd overtræder reglerne for at få landbrugsstøtte fra EU. I så fald kan det komme til at koste statskassen dyrt.

Foto: Torben Christensen.
Læs mere
Fold sammen

Opsigtsvækkende få anmeldelser fra 17 af landets kommuner om overtrædelse af reglerne for EU-landsbrugsstøtte fører nu til, at NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri forlanger redegørelser fra de pågældende kommuner. Resultatet kommer, efter styrelsen har kulegravet fire års kontroller. Det skriver Politiken torsdag.

Hvis det viser sig, at kommunerne har holdt hånden over landmændene, kan det risikere at koste statskassen »et trecifret millionbeløb«, fortæller kontorchef i NaturErhvervstyrelsen Steen Bonde til avisen. Det er nemlig statskassen, der skal punge ud, hvis EU-kontrollen ikke godkender den danske kontrol.

Rigsrevisionen kalder ifølge Politiken kontrolresultaterne af de 17 kommuner »urealistiske«.

- Vi konstaterer, at der er en svaghed i kontrollen, siger Michala Krakauer, kontorchef i Rigsrevisionen, til avisen. Hun peger på, at ansvaret bør fjernes fra kommunerne og i stedet placeres hos staten for at sikre en mere ensartet kontrol.

Politikens aktindsigt i sagen viser, at eksempelvis Aabenraa Kommune i 2010 gennemførte 195 tilsynsbesøg hos landmænd, uden at det førte til en eneste anmeldelse om overtrædelse af reglerne.

Avisen skriver, at de få anmeldelser eksempelvis kan skyldes, at kommunerne advarer landmændene lang tid før kontrolbesøget.