Kommunalt oprør mod indkøbsselskabet SKI

Mens Statens og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, begynder at true kommunal indkøbschef melder endnu en kritisk kommune sig på banen.

Det falder ikke i god jord, når kommunale indkøbschefer begynder at kritisere Statens og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, som Kommunernes Landsforening er storaktionær i.

Forleden trådte to af dem frem, Wiktor Lange, indkøbschef i Holstebro Kommune, og Jens Vejgaard, indkøbschef i Rudersdal Kommune, hvor borgmesteren, Erik Fabrin, ironisk nok er formand for Kommunernes Landsforening.

Begge indkøbschefer hævder, at de på væsentlige områder har indgået mere fordelagtige indkøbsaftaler, end de kunne have opnået via SKI. Wiktor Lange har direkte benchmarkedet egne aftaler på syv områder med SKIs aftaler på de samme syv områder.

SKI har reageret ved at invitere begge kommuner til en fælles benchmark foretaget af en uvildig part, for selskabet kan ikke genkende indkøbschefernes påstande.

Invitation er nu så meget sagt. ErhvervsBladet har anmodet om og fået aktindsigt i kommunikationen mellem SKI og Holstebro Kommune, og i emails sendt fra salgs- og marketingdirektør Allan Vendelbo, SKI, til indkøbschef Wiktor Lange, Holstebro Kommune, er tonen direkte truende. I en email dateret den 1. juli insisterer Allan Vendelboe på et fælles udviklingsarbejde.

-…Vil Holstebro Kommune indgå i et fælles udviklingsarbejde med henblik på sammenligning af priser opnået på Holstebro Kommunes egne aftaler på 7 områder som omtalt i ErhvervsBladet den 29/6 2009 og SKIs tilsvarende priser… spørger han blandt andet.

Og så lægges fløjlshandsken ellers med ordene:

-…Vi skal anmode om dit svar seneste i morgen – torsdag den 2/7 2009 kl. 17, idet vi ellers ser os nødsaget til at inddrage andre repræsentanter for Holstebro Kommune, der jo rettelig er den myndighed, der formelt står for afsendelsen af det budskab, som SKI ikke kan genkende, hvorfor vi naturligvis også finder afsendelsen af budskabet skadende i forhold til det, vi opfatter som den faktiske situation. I lyset heraf – kan jeg til din orientering oplyse – at vi har taget indledende skridt til at få udtalelsernes injurierende karakter belyst…

Hjørnespark

Ifølge korrespondancen har Holstebro Kommmune skudt henvendelsen til hjørne, idet kommunen henholder sig til, at kommunes aftaler er sket i et samarbejde med 12-By Gruppen og, at det derfor må være en sag mellem denne gruppe og SKI.

- Vi har ikke problemer med noget eller nogen i det her, så vi agter faktisk ikke at gøre mere, siger Wiktor Lange.

Men nu ligner det nærmest et kommunalt oprør mod SKI.

SKIs udfordring ligger nemlig ikke kun i Holstebro eller Rudersdal kommuner. Nu blander indkøbschefen for Fredericia Kommune, Steen Jensen, sig også i diskussionen med at fortælle, at han på 12 By-Gruppens vegne sidste efterår gennemførte et udbud på brændstof, som endte med en samlet årlig besparelse på cirka fem mio. kr. i forhold til et tilsvarende indkøb via SKI.

- Du kan godt kalde det et postulat, men jeg kan selvfølgelig dokumentere det. Vi har direkte benchmarket aftalen med SKIs tilsvarende aftale, siger han.

Steen Jensen understreger, at han intet har imod SKI. De arbejder bare ikke hensigtsmæssigt i forhold til den måde, kommunerne arbejder på nu og vil gøre det i fremtiden, pointerer han.

- Jeg synes måske også, at SKI bruger for mange kræfter på markedsføring af aftalerne. Hvis deres indkøbsaftaler er så fordelagtige, ville markedsføring vel næppe være nødvendig, tilføjer indkøbschefen.

11 af 12-By Gruppens kommuner har i øvrigt tilsluttet sig den fire-årige indkøbsaftale på brændstof, som trådte i kraft ved årsskiftet.