Kommunalreform vil amputere erhvervsservice

Dårligere rådgivning og færre kompetencer.Det er det, som virksomhederne har i udsigt, når kommunalreformen

træder i kraft, hvis arbejdsdelingen mellem de nye store regioner og kommunerne ikke bliver klarere, mener Dansk Handel og Service

(DHS) og Håndværksrådet. De er bekymrede over den brede vifte af opgaver, som kommunerne får ansvaret for,

når kommunalreformen træder i kraft i år 2007.

Splid

I hver region vil der blive etableret minimum ét

vækstfora, der skal udarbejde en overordnet strategi for regionen. I Vækstforaene vil der sidde repræsentanter fra

erhvervslivet, uddannelsessystemet og kommunen.Både kommuner og vækstfora kan sætte aktiviteter i gang på

en lang række områder lige fra innovation og iværksættere, til udvikling af menneskelige ressourcer og ekstra

indsats i yderkantsområder. Kommunen får principielt eneansvaret for erhvervsservice, hvor det i dag, er i amtsligt regi.-

Vi er bange for at kommunerne kan gå vækstforaene i bedene.- Vi risikerer, at der bliver så mange vækstfora

og kommuner om budet, at det ender med splid og underfinansiering. Dermed er der ikke nogen, der får et tilstrækkeligt

kompetenceniveau, siger udviklingschef Jacob Lund fra DHS.

For mange kokkeHåndværksrådet deler DHS''s

bekymring.De frygter også, at den nye model betyder, at de kompetencer, der er i amterne nu, bliver spredt ud på

for mange hænder.- Der skal være en mere klar arbejdsdeling mellem vækstfora og kommunerne ellers risikerer

vi at det bliver et tilbageskridt i forhold til det den nuværende situation Den indsats kommunerne laver skal have en sammenhæng med

den overordnede strategi, som vækstfora ligger for regionerne, mener Ane Buch, vicedirektør i Håndværksrådet.

Dansk Byggeri forslår at kommunerne arbejder sammen.- Det er vigtigt, at erhvervsservicen baseres på fagligt

bæredygtige enheder. Derfor kan det blive nødvendigt, at kommunerne arbejder tæt sammen for at kunne tilbyde kompetent

erhvervsservice til virksomhederne, siger direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Begræns antal foraI

lovforslaget om erhvervsfremme bliver der lagt op til at der kan være mere end ét vækstfora i hver region. Både

Dansk Bygger og DHS mener, at der skal oprettes færrest mulig vækstfora. Dansk Byggeri fremhæver, at det især

til hensyn til ressourcer på koordinering er vigtigt, at man begrænser antallet af vækstfora.- Hvis det skal

give mening, skal vi have et vækstforum i hver region, der skal tænke i en overordnet strategi for hele regionen, siger

Jacob Lund.