Kommunal erhvervsservice bør sløjfes

Kommunerne spilder mange ressourcer på erhvervsservice. I mange kommuner ville pengene ville være bedre givet ud, hvis

erhvervskontorerne blev lukket og pengene gik til almindelig sagsbehandling, lyder det fra Dansk Industri, DI.- Det, virksomhederne

vil have, er sagsbehandling, der er hurtig, kompetent og ensartet. Det har været sådan at alle kommuner skulle have deres

egen erhvervsschef, og desværre har disse kommuner ofte bidt over for meget, siger Gitte Bengtsson, regional chef i DI.Den

kontante udmelding vækker harme hos formanden for Kommunernes Landsforenings IT- og Erhvervsudvalg, Erik Fabrin.Noget

vås- Det er noget vås, som DI på ingen måde kan dokumentere. DI har i mange år haft det mantra,

der hedder ''big is beautiful'', og at hvis man kunne få det hele samlet i otte eller femten erhvervscentre, så ville både iværksættere

og store virksomheder være godt hjulpet. Det er jo det rene sludder, og det viser en mangel på viden om, hvordan virkeligheden

er, siger Erik Fabrin, der også er borgmester i den nordsjællandske kommune Søllerød.Bider over

for megetEn af kommunernesstore fejl er ifølge DI, at de med kun et par medarbejdere forsøger at rådgive

på mange forskellige områder. Det kan være forsøg på at hjælpe iværksættere, hjælpe

ved generationsskifter og rådgive på en række andre områder, men det er ikke realistisk, så kommunerne

må koncentrere sig om at rådgive på de områder, de er gode til, mener DI.- Vi mener, at kommunerne skal

koncentrere sig om derese egentlige opgaver. Det de er gode til, nemlig myndighedsbehandling, kontrol osv. Og de skal gøre

det hurtigt og kompetent, siger Gitte Bengtsson.Kun 15 pct. af de mindre og mellemstore virksomheder, MMV-ere, benytter sig

ofte af den kommunale erhvervsservice, og over halvdelen af virksomhederne bruger den aldrig.Det viser en undersøgelse,

som DI offentliggør på sin MMV-konference i morgen, som har titlen ''Lokale vilkår for vækst''.Det lave

tal tyder på, at virksomhederne ikke har brug for den service, kommunerne yder, mener Gitte Bengtsson:- Det har noget

at gøre med den kvalitet, kommunerne yder. Virksomhederne opfatter ikke de kommunale tilbud som steder, hvor man kan få

kvalificeret hjælp, siger hun.Dokumenterer intetTallener er imidlertid snarere dokumentation på, at

det er noget vås, Gitte Bengtsson siger, mener borgmester Erik Fabrin:- Man kan ikke putte den kommunale erhvervsservice

ned i nogle kasser, sådan som DI vil. Det er vidt forskelligt, hvad behovene er i forskellige kommuner, og det er vidt forskelligt,

hvor meget arbejde hver kommune lægger i sin erhvervsservice, siger Erik Fabrin.