Kommunal-direktør fritaget for tjeneste

Vordingborgs kommunaldirektør Søren Hovmand er blevet smidt på porten og dermed fritaget for tjeneste efter at have kørt for stærkt og uden kørekort.

Økonomiudvalget besluttede i går at indlede en tjenestemandssag mod ham. Det skriver Danske Kommuner. Kommunaldirektøren er blevet fritaget for tjeneste indtil videre.

Kommunaldirektøren blev i 2007 taget i at køre for stærkt i en af kommunens biler, og han manglede samtidig et gyldigt kørekort. Han blev idømt en betinget frakendelse af kørekortet, men undlod at møde op til den orienterende køreprøve.

Alligevel satte kommunaldirektøren sig bag rattet i en af kommunens biler i juli 2008, og igen røg han i politiets fotofælde med for høj fart. Sjællandske har fået aktindsigt i bilag omkring hans kørselsgodtgørelser. Af disse bilag fremgår, at Søren Hovmand har kørt mindst 6000 kilometer i bil i den periode, hvor han ikke var i besiddelse af sit kørekort. Af dem kørte han 5224 kilometer i perioden 1. september til 31. december 2006, mens han endnu var kommunaldirektør på Møn. Ifølge tjenestemandsregulativet skal kommunaldirektøren nu have mulighed for at komme med sin version af sagen, og den forventer kommunens økonomiudvalg at kunne behandle i løbet af tre uger.

Herefter vil udvalget indstille til kommunalbestyrelsen, om sagen skal fortsætte.