Københavnsk havnetunnel vil medføre yderligere milliardgevinst

En østlig ringvej i København vil have en samfundsøkonomisk effekt på cirka 2,1 milliarder kroner mere end hidtil antaget, konkluderer ny analyse.

Foto: David Leth Williams.
Læs mere
Fold sammen

Bliver den i årevis omdiskuterede havnetunnel i København en realitet, vil den samfundsøkonomiske gevinst være endnu større end hidtil påvist.

En endnu ikke offentliggjort analyse fra ingeniørvirksomheden Grontmij konkluderer, at en havnetunnel – den såkaldte Østlig Ringvej – vil medføre en række »bredere samfundsøkonomiske effekter« i milliardklassen.

Den strategiske analyse, som Transportministeriet offentliggjorde i 2013, fastslog, at en fuld Østlig Ringvej over en 50-årig periode vil have en samfundsøkonomisk værdi på 2,8 milliarder kroner. Den nye analyse, der har kigget mere bredt på de afledte effekter af en havnetunnel, fastslår imidlertid, at gevinsten kan være næsten det dobbelte, nemlig yderligere 2,1 milliarder kroner, blandt andet som følge af »samlokalisering«, hvor en forbedret infrastruktur vil få virksomheder til at rykke tættere sammen geografisk.

»Der er i Danmark en bred erkendelse af, at måden, vi traditionelt laver samfundsøkonomiske analyser på, ikke samler alt op, og vi har nu regnet på, hvad der kommer ud over af økonomisk gevinst,« siger analysechef Brian Gardner Mogensen fra Grontmij.

»Alt handler om sparet transporttid, både for personer og gods. Og når priserne falder, fordi transporttiden bliver mindre, opstår der nogle effekter, som kommer virksomhederne til gavn i form af sparede udgifter. Samtidig er der en tendens til, at en forbedret infrastruktur får virksomheder, der samarbejder eller er underleverandører, placerer sig i nærheden af hinanden. Det skaber også en effekt,« siger han.

Flaskehalsen peger på Folketinget

Den nye analyse er bestilt af den tværpolitiske forening, Københavnertunnelgruppen, som længe har kæmpet for projektet. Koordinator Bo Sandberg, der også er cheføkonom i Dansk Byggeri, ser konklusionen som »et yderligere økonomisk argument« oveni en hel bunke af positive perspektiver på en kommende havnetunnel.

»Det er vigtigt for udviklingen af hele Danmark, at vi har en hovedstad med en velfungerende trafikforsyning. Der skal sættes mere fut under havnetunnelen, og det er vigtigt, at det sker i den kommende valgperiode. Københavns Kommune har lavet sin del af hjemmearbejdet, blandt andet ved at beslutte sig for linjeføringen, og store investorer har udtrykt interesse, så nu peger flaskehalsen altså på Folketinget,« siger Bo Sandberg.

I regeringsgrundlaget, som landets nye statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterede søndag, fremgår det, at der skal sættes en undersøgelse i gang, der blandt andet skal belyse finanseringsmuligheder for havnetunnelen. Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen slår fast, at en havnetunnel netop står højt på Venstres dagsorden:

»Vores støtte til projektet er usvækket og bliver bare bekræftet af analysen af, at der faktisk er en endnu større samfundsøkonomisk effekt, end vi regnede med. Det er et projekt, vi vil arbejde hårdt på at fremme i de næste par år sammen med Københavns Kommune, og jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at vi kan komme videre med projektet, når vi trækker i arbejdstøjet efter sommerferien,« siger han.

Umiddelbart synes havnetunnelen langtfra at være en politisk knast – der har længe lydt solid opbakning fra både Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative, og også den afgåede socialdemokratiske transportminister Magnus Heunicke har været positivt stemt.

Trængslen vil blive reduceret

Hos Dansk Industri er en havnetunnel på listen over »interessante og nødvendige projekter«, siger Michael Svane, branchedirektør for DI Transport. Han henviser til, at infrastruktur og fremkommelighed har højeste prioritet for både det eksisterende og det potentielle erhvervsliv i regionen.

»Vi ved fra internationale analyser, at noget af det, der har betydning for udenlandske virksomheder, og dermed også investeringer, er tilgængelighed og infrastruktur i området. Vi kan også se, at i DIs årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima, er transport og infrastruktur i de seneste fem år kommet ind på en førsteplads over det, som virksomhederne er optaget af.«

Fortalerne for havnetunnelen argumenterer blandt andet med en reduceret trængsel, bedre trafikmiljø i Indre By og miljø­forbedringer, når bilerne ledes under byen. Men det er noget »vrøvl«, mener Miljø- og Teknikborgmester Morten Kabell (Enh.) på Københavns Rådhus, der heller ikke mener, at en havnetunnel er det klogeste valg, hvis man alene ser på samfundsøkonomien.

»Så er det altså cykelprojekter som supercykelstier, man skal kigge på, for de har en forretning på næsten 20 procent,« siger han og påpeger, at en københavnsk havnetunnel måske vil forbedre trængslen i bydelene i og omkring Indre By, men det vil til gengæld gå ud over andre dele af hovedstaden.

»Selv de mest konservative beregninger siger, at det vil øge trafikken med fire procent hvilket svarer til 20.000 ekstra transporter over kommunegrænsen hver eneste dag. Bydele som Ydre Østerbro, Sydhavnen, Valby og Amager vil få væsentligt flere biler, så her vil man opleve mere trængsel, mere støj og mere partikelforurening,« siger Morten Kabell, der selv sad med i Trængselskommissionen.

I hans optik er roadpricing den eneste realistiske løsning på trængselsproblemerne i det storkøbenhavnske område.