København er tæskedyr, men københavnerne har råd

I en ny undersøgelse lander København på en andenplads over omkostningerne for at bo og leve i europæiske hovedstæder. Boligøkonom maner til besindighed.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Keld Navntoft

Det her er historien om København, en dyr by med rige beboere.

eller..

Det her er historien om København, en dyr by i et land med høj omfordeling.

eller..

Det her er historien om København, en dyr by, der skubber de fattige ud af byen.

Vælg selv.

Der er mange sandheder, når det handler om by-økonomi, og den ene kan sagtens bestå sammen med den anden. Så vi behøver ikke nødvendigvis at blæse til kamp mod de høje omkostninger og gentrificeringen, når en ny undersøgelse fra EU's statistikorganisation Eurostat viser, at København er den næstdyreste hovedstad i Europa at leve og bo i, kun overgået af London. Det mener projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen:

»Når noget bliver dyrt, så er det fordi, der er nogen, der tillægger det en værdi. Det er udbud og efterspørgsel,« forklarer han.

Undersøgelsen indregner omkostninger forbundet med at leve og bo i en by. Alle hovedstæder er blevet indekseret ud fra Bruxelles, som er indeks 100.

Kilde: ec.europa.eu Fold sammen
Læs mere

Her lander København altså på en andenplads med indeks 131,8. Førstepladsen indtages af London, der har svimlende indeks 166,9. I den anden ende af skalaen ligger bulgarske Sofia og rumænske Bucharest på henholdsvis indeks 52,1 og indeks 64,8.

Og København er dyr at bo og leve i, det anerkender Curt Liliegreen. Men københavnerne har penge til at leve og bo i byen grundet deres høje lønninger. Det viser en opgørelse som EU's statistik om indkomst og levestandard, EU-SILC, har udarbejdet. Her fremstilles andelen af borgere i europæiske lande, der vurderer, at deres lønninger oppebærer de omkostninger, de har.

»Nuvel kan noget være dyrt, men det, der tæller, er om folk har oplevelsen af, at de kan betale det. Andre opgørelser viser, at ja, det er dyrt, men det er ikke en stor økonomisk byrde at bo og leve i København,« uddyber Curt Liliegreen og fortsætter:

»Man skal passe gevaldigt på, når man kigger på EU-statistikker, for det kan være svært at hitte rede i, hvor meget der er indregnet. Og når vi kigger på København, så er der ganske få, der fremhæver omkostninger ved at bo og leve der som en stor byrde. Det hænger jo sammen med, at der er høj økonomisk vækst.«

Curt Liliegren referer til en opgørelsen fra EU-SILC, hvor borgere i de 28 EU-lande er blevet bedt om at vurdere, hvor stor en økonomisk byrde det er at bo og leve i landet. Omkring fire ud fem mener ikke, at omkostningerne til at bo og leve er en stor byrde. Her ligger Danmark meget lig lande, som Sverige, Tyskland og Holland. Lande vi ofte sammenligner os med. Her spiller det også ind, at der grundet den høje omfordeling, vi har herhjemme, er vi sikret, at man som borger har gratis adgang til eksempelvis hospitaler, forklarer Curt Liliegreen.

Der er naturligvis forskel på land og by. Blandt verdens lykkeligste folk - som vi jo bryster os af at være - mener flere, at deres lønninger tilsvarer deres omkostninger ved at bo og leve uden for byerne, end i byerne, og at den økonomiske byrde, derfor er mindre uden for byerne.

Europas spæde opgør med gentrificering

Konkurrencen blandt de europæiske storbyer bliver trukket op i disse år. Det handler om at tiltrække veluddannet, kvalificeret arbejdskraft udefra. Man snakker om »smart cities.« Og her er det vigtigt, at byen har det rette »udstyr.«

»Livskvalitet er jo en normativ størrelse, men når virksomheder forsøger at tiltrække højtuddannet arbejdskraft, så handler det i høj grad om, hvorvidt byerne har de nødvendige kulturelle institutioner og infrastruktur, der gør, at man kan blive stimuleret,« forklarer Curt Liliegreen.

Her ligger København igen i den gode ende af skalaen, det viser opgørelsen fra Eurostat. Ni ud af ti københavnere mener, at de er tilfredse med byens kulturelle faciliteter. Mest tilfredse med det kulturelle udbud er wienerne, i den østrigske hovedstad er kun tre pct. ikke tilfredse byens kulturelle faciliteter.

Men når byerne gør sig til overfor potentielle tilflyttere har det konsekvenser for priserne og dermed også befolkningssammensætningen. Det har især Berlin måtte sande og efterfølgende også tage konsekvenserne af.

»Det gør ondt på de økonomiske svagere individer, der ser sig nødsaget til at flytte ud af centrum. Det er især de unge førstegangskøbere, der trækker Sorteper her. Og det har man taget konsekvensen af i Berlin, hvor man med flere tiltag og på baggrund af store demonstrationer har forsøgt at gøre op med gentrificeringen i byen,« fortæller Curt Liliegreen.