Kodaks salg af film falder

I mere end to år har salget været langt nede i salget af film og Kodak vil derfor begrænse produktionen og nedlægge

ca. 1500 arbejdspladser. Det er 2,3 pct. af samtlige ansatte. I fjor blev 7000 jobs sløjfet. I tredje kvartal har Kodak kun

øget salget med 1 pct. til 3,35 mia. dollars. Udbyttet heraf er 334 mio. dollars mod 95 mio. dollars i samme kvartal i fjor.Rekordbøde

til Ford

(SAN FRANCISCO) Ford Motor Company har i en retssag fået en rekordbøde på 290 mio. dollars for en dødsulykke

med en terrænvogn af typen Ford Bronco fra 1978. I 1993 kørte vognen galt nær Sacramento og de efterlevende anlagde

erstatningssag mod Ford med påstand om, at Broncoens tag ikke var sikret. Ulykkesvognen landede på taget og blev flad

som en pandekage. Der har været fremsat påstande om et lignende udfald ved flere ulykker med Broncoen, der skal have været

let til at vælte. Ford vil bringe sagen videre til højesteret.

Valutasvindel for $290 mio.

#BEGHEAD#Valutasvindel for $290 mio.#ENDHEAD#(BALTIMORE) Den

tidligere valutahandler i banken Allfirst Financial i Baltimore, John Rusnak, har ved retten erkendt sig skyldig i at have tilsvindlet

sig 692 mio. dollars under private valutahandler gennem banksystemet. Han havde håbet at skabe sig en formue ved opkøb

af yen, men det blev til et kæmpetab i stedet og syv et halvt års fængsel. Allied First National er en del af den

irske bankkoncern Allied Irish Banks.I midten af 1990'erne fandt det hidtil største svindelnummer mod en bank i Singapore,

hvor optionshandler Nick Leason ved Barings Bank tabte mere end en 1 milliard dollars på ulovlige bankforretninger. Tabet førte

til bankens økonomiske sammenbrud.

Lang lørdag(DÜSSELDORF) Det tyske detailhandlerforbund går

ind for, at få udvidet lørdagens lukketider til mindst kl. 18 for at give kunderne bedre tid til at gøre deres

indkøb i stedet for som nu, hvor folk styrter rundt i forretningerne for at nå at købe ind inden den tidlige lukketid

kl. 14. For mange mennesker er lørdagen den eneste mulige indkøbsdag, siger forbundet i sin henstilling til regeringen.Tab

på aviser

(STOCKHOLM) Avisen Metro, der uddeles gratis i Stockholms bybaner, øgede i tredje kvartal omsætningen

med 44 pct. til 311 mio. kronor , men regnskabet endte alligevel med et tab på 245 mio. kronor. I samme kvartal i fjor var tabet

på 263 mio. kronor. Mediekoncernen udgiver i 24 europæiske byer Metro-aviser. Kun de 10 af dem giver overskud.Tab

på olieproduktion

(NEW YORK) De tre store olie-selskaber, Amerada Hess, Conoco Phillips og Sunoco, har sluttet det seneste kvartal

med tab. De stammer fra raffinaderierne og markedsføringen. De høje råoliepriser har ikke for de tre selskaber

givet noget udbytte. For et selskab som Conoco Phillips, der efter en fusionsforretning til 15 mia. dollars er blevet USAs tredjestørste

selskab, er kvartalet endt med et tab på 116 mio. dollars. Oliefolk ser ingen bedring i udsigt i den nærmeste fremtid.Konkurser

i Norge

(OSLO) I Norge er antallet af konkurser i årets tre første kvartalet steget til 3207 eller 551 flere end i fjor.

Meget tyder på, at tallet inden årets udgang kommer over de 4000 og det vil da være det største antal siden

1993. De fleste er i Oslo-området. Personlige konkurser udgør 39 pct. af alle konkurser. For firmaer og selskaber er

det mest af alt gået ud over IT-branchen.

Byggeindustris otte års nedtur(BERLIN) Den tyske byggeindustri har

det ikke godt og det bliver kun værre. Centralforbundet for tysk byggeindustri ZDB forudser, at indeværende år ender

med en omsætningsnedgang på 7 pct. til 85 mia. euro. Byggevirksomhederne vil som følge heraf nedlægge yderligere

100.000 arbejdspladser af de i alt 954.000 arbejdspladser. Næste år fyres 60.000. Byggeindustrien regnede oprindeligt

i år med en beskeden fremgang på 2 pct. efter otte års vedvarende nedgang, men det blev kun tilbagegang. I år ventes

opført 170.000 parcelhuse, men næste år bliver det højst 50.000. Kun få tør bygge ejet hjem

efter at regeringens planer om at sløjfe en række fordele med skattefradrag.

Viacom i opgang(LOS ANGELES)

Mediekoncernen Viacom Inc., der ejer film- og TVselskaberne Paramount, CBS og MTV, har i sit seneste kvartalsregnskab haft et nettoudbytte

på 640 mio. dollars mod et nettotab på 190 mio. dollars for et år siden. Viacom siger, at fremgangen først

og fremmest skyldes en kraftig opgang i salget af TV-reklamer. Den samlede kvartals-indtjening er opgjort til 6,3 mia. dollars eller

10 pct. mere end i fjor.

Teleudbytte i år 2005(BONN) Det tyske Telekom har det ikke godt. Gælden er vokset

til 66 mia. euro og teleselskabet siger, at der tidligst kan ventes et udbytte i år 2005. De kommende to år vil ende med

regulære tab. De 4000 ledende personer i Telekom har tidligere meddelt om nulrunder og sparsommelighed, men deres samlede bidrag

er indskrænket til nogle få millioner euro. Der har også været tale om helt at stryge dividender til aktionærerne. Ledelsen

siger, at det er målet at nedbringe totalgælden til 50 mia. euro inden næste års udgang, men beretter ikke,

hvordan det skal ske. Telekom har i dette års første halvdel haft et tab på 3,9 mia. euro. Tabet i årets sidste

halvdel ventes dog at blive noget mindre.