Klassisk profit/moral-dilemma var ugens overraskelse

Selskabet Auriga blev i denne uge centrum for en besynderlig strid mellem selskabets hovedaktionær og bestyrelse. Striden handler om, hvorvidt selskabet skal betale for at rydde op på forurenet jord.

Foto: Henning Bagger. Giftdepotet på 110 tons fra Cheminova ligger stadig begravet ved Høfte 42 syd for Thyborøn. Det blev i sommeren i år dokumenteret at insektgiften parathion siver ud i Vesterhavet på en 14 km. lang strækning. I august måned besluttede Region Midtjylland at affaldet skal blive i sandet indtil 2019. Her er arbejdere mandag d. 15. december igang med arbejdet med at opgradere de vandmålerbrønde, der er flere steder ved giftdepotet, målinger der skal vise hvor meget gift der siver ud.
Læs mere
Fold sammen

Bør Auriga betale for, at datterselskabet Cheminova i en lang årrække forurenede området Høfde 42 ved Harboøre Tange i Vestjylland med spildevand fra giftdepoter?

Ja, mener Aurigas hovedaktionær Århus Universitets Forskningsfond. Nej, mener Aurigas bestyrelse og flere øvrige aktionærer, blandt andre ATP.

Den usædvanlige strid mellem ejer og bestyrelse er blusset op, inden Auriga afhænder Cheminova til den amerikanske koncern FMC. Det giver en milliardgevinst. Og nogle af de penge vil Århus Universitets Forskningsfond bruge til at rydde op i det forurenede område i Vestjylland.

På grund af særlige regler kan fonden ikke egenhændigt beslutte at bruge sin egen del af gevinsten, hvis ikke det bliver vedtaget på generalforsamlingen i Auriga.

Se tv-indslaget hvor nyhedschef Peter Suppli og erhvervskommentator Jens Christian Hansen diskuterer det overraskende dilemma og valg mellem profit og etik.