Klare eksportkrav til ny vækstpakke

De små og mellemstore virksomheders behov bør nøje undersøges og indgå i Vækstpakke III.

Forud for regeringens planlagte møde om Vækstpakke III står det meget uklart, hvad pakken kan ende med at indeholde. Der har længe været krav om, at små og mellemstore virksomheder skal have øget hjælp til deres eksport.

- Vi har det krav, at man lærer af historien og indtænker smv-behov, når man har en institution som Eksport Kredit Fonden for eksempel, siger Jens Kvorning, chef for den internationale afdeling hos Håndværksrådet, som repræsenterer 20.000 små og mellemstore virksomheder.

Eksport Kredit Fonden (EKF) fik i forbindelse med Bankpakke II til opgave at formidle 20 milliarder kroner som eksportlån til danske virksomheder. Ordningen har siden fået kritik for ikke at leve op til mindre virksomheders behov.

- Vores opfordring er, at man nu får afdækket, hvilke behov små og mellemstore virksomheder har på finansieringssiden. Derefter bør man gentænke Eksport Kredit Fondens indsatsområder i forhold til det, siger Jens Kvorning.

EKF’s rammer er fastlagt af politikerne på Christiansborg og indebærer blandt andet, at der ikke må gives lån til eksportforretninger med en varighed på under to år.

Dermed er det næsten udelukkende store virksomheder, som for alvor får glæde af EKF’s produkter.

Venstres erhvervsordfører Jacob Jensen har stillet forslag om, at en eksportkautionsordning bliver en del af den nye vækstpakke. Forslaget møder stor opbakning hos Håndværksrådet.

- Det er meget positivt, at han har erkendt, at der er dette behov, men det er ærgerligt, at der skulle gå et halvt år før vores kritik af, at eksportkaution ikke var med i Bankpakke 2, blev taget til efterretning, siger Jens Kvorning.