Kinas rente sat ned

Læs mere
Fold sammen
Det ventes at de lave udlånsrenter vil sætte mere fart i økonomien, der på det seneste har tabt noget i fart.

I år 2000 steg bruttonationalproduktet BNP 8,1 pct. Sidste år var BNP faldet 7,3 pct. og i indeværende år

ventes BNP ikke at komme over 7 pct.Olympiske indtægter

(LOS ANGELES) Med afslutningen af de olympiske vinterlege

i Salt Lake City har TV-selskabet NBC opgjort sine reklameindtægter til nær de 740 mio. dollars med et nettoudbytte på

ca. 75 mio. dollars. Det er resultater, der langt overgår de forud stillede forventninger, siger NBCs præsident Randy

Falco. Dertil kommer endnu ikke udregnede indtægter gennem NBCs kabel TV-net CNBC og MSNBC, der i snit har næsten firedoblet reklameindtægterne

under vinterlegene. NBC ejes af Warner Bros., der er en division af Time Warner og AOL, og af General Electric Corp.

Borte

med 860 mio. euro

(NEW YORK) FBI jager den i en uge forsvundne valutahandler John Rusnak og med ham 860 mio. euro. Han mistænkes

for gennem de seneste 12 måneder at have begået et af bankverdenens største valutabedragerier. Hans arbejdsplads

var i Irlands største bank Allied Irish Banks datterselskab Allfirst Financial Inc., der er en af USAs største bankvirksomheder. Gennem

syv år styrede Rusnak valutahandelen i Baltimore-afdelingen og havde en årsløn på 120.000 euro. Rusnak blev

anset for at være en pålidelig og dygtig arbejdskraft, familiefader med to børn. I London er Allied Irish Banks

aktier faldet med over 20 pct. med en afsmittende virkning på andre bankers aktier.Transrapid kommert(ESSEN) Tysklands

første Transrapid magnetbane bliver mest sandsynligt anlagt i delstaten Nordrhein-Westfalen efter at trafikminister Bodewig

har bevilget et tilskud på 1,75 mia. euro til projektet. Det er 66 pct. af den sum magnetbanen vil komme til at koste mellem

Dortmund og Düsseldorf, en strækning på 78 km. Banen ventes i brug i 2006. Delstaten Bayern ønsker en Transrapid-forbindelse

mellem München city og lufthavnen, en strækning på 36 km, der vil koste 1,5 mia. euro. Bayern kan få et tilskud

på 550 mio. euro, men det finder Bayerns trafikminister Wiesheu alt for lidt.Forsigtige husejere i USA(NEW YORK)

Amerikanske husejere er forsigtige. Trods en øget personlig gæld under den økonomiske nedtur har kun få

husejere vovet at tage ekstra lån i deres huse, der fortsat stiger i ejendomsværdi. Ekstra lån i huse er ellers

billige for tiden med historisk lave renter. Refinansiering af huslån op til en 5 pct højere lånesum faldt i oktober

kvartal med 61 pct. sammenlignet med juli kvartal i fjor, mens nye lån med en lavere lånesum end den oprindelige steg

11 pct. i oktober kvartal.Northrop byder på TRW(NEW YORK) Forsvarsindustrikoncernen Northrop Grummans forsøg

på at overtage aerospace-virksomheden TRW, der også producerer bildele, til en bundpris gennem delvis betaling i egne

aktier kan udløse et kapløb blandt flere om at erhverve TRWs aktier. Northrop tilbyder at købe TRW-aktier for 47

dollars pr. styk i egne aktier, men TRW-aktierne er steget til 50,30 dollars. Alt tyder nu på, at andre forsvarsindustrier som

Alderman & Co., Lockheed Martin, Boeing og General Dynamics rører på sig for at være med. Det attraktive ved

TRW er selskabets lave omkostningsniveau efter en skrap foryngelseskur. TRWs specialer er blandt andet missiler, rumsystemer, lasersystemer,

ubemandede overvågningsfly og sikkerhedssystemer af enhver art.IFÖ prognose ventes spændt(BERLIN) I Europa

ventes der spændt på prognosen fra Instituttet for økonomisk forskning IFÖ, der offentliggøres tirsdag.

IFÖ plejer at levere en særdeles pålidelig indikator for den økonomiske vækst i Tyskland. Der gættes

på forhånd på, at IFÖs indeks for februar vil ligge på 87,3 - en stigning fra 86,3 i forrige måned.

Med endnu større spænding imødeses procenttallet af det tyske bruttonationalprodukt BNP.Hongkong moderniseres

(HONGKONG)

Hongkong investerer 77 mia. USdollars i udvidelser og forbedringer af infrastrukturen. Der er udarbejdet 1600 projekter, der skal

gennemføres i løbet af en ni-årig periode. Formålet er at genskabe Hongkongs rolle som et regionalt midtpunkt

for finansvæsen, international handel og med en topmoderne logistik. Nærtrafikken skal udvides, så det er lige meget,

hvor foilk bosætter sig i Hongkong-området. Overalt skal man kunne komme let og hurtigt til arbejdet. .

Kamp

om Formel-1

(BERLIN) Kampen om Formel-1 er gået ind. Det drejer sig ikke om at blive nr. 1 på banerne, men om at få

kontrollen med selve væddeløbene og deres omgivelser. Det har udviklet sig til en milliardindustri med reklamer og salg

af TV-rettigheder. Den på det seneste hårdt trængte mediekonge Leo Kirch erhvervede i fjor for 1,6 mia. euro 58

pct. af Formel-1 chefen Bernie Ecclestones Holding SLEC og fik dermed TV- og marketingsrettighederne til Formel-1 løbene. Kirch-gruppen

viste imidlertid for mange muskler og flere Formel-1 teams har truet med at skabe deres egen væddeløbsserie. Trods Kirch-gruppens

øjeblikkelige økonomiske problemer er den ved at overtage EM-TVs 16,5 pct. andel i Formel-1-Holding SLEC. For alle parter

er der store penge på spil. Et enkelt eksempel er, at mobilteleselskabet Vodafone betaler 50 mio. dollars årligt for nogle

reklamer på Michael Schumachers røde Ferrari.Boligrenter op i Sverige(STOCKHOLM) Uroen i Sverige for en snarlig

renteforhøjelse fra Riksbanken har fået realkreditinstitutterne til at sætte boligrenten op. Samtlige forhøjelser

er på mellem 0,05 og 0,15 procentpoint. Til eksempel er et femårigt boliglån sat op til 6,5 pct. Rentetilpasningslån

er på 4,9 pct. "Dagens Nyheter" skriver, at de fleste økonomer venter en Riksbanks renteforhøjelse i

juni, men enkelte siger, at det kan komme i marts. Den toneangivende rente ventes forhøjet med et halvt eller trekvart procentpoint.

Smagløse

souvenirs

(NEW YORK) I New York er der rejst protester imod, at der er opstået et stort udbud af souvenirs fra 11. septembers

begivenheder på Manhattan. Det sker i form af auktionstilbud gennem den populære online eBay, hvor den højest bydende

automatiske får det udbudte. Det har vakt pinlig opmærksomhed, at mange sourvenirs er hentet fra Trade Centers ruiner,

men der er også båndoptagelser af telefonopkald fra de indespærrede i flammehavet og videoklip af folk, der springer

i døden fra de brændende bygninger. Meget af det udbudte kan kun komme fra redningsfolk og andre med adgang til katastrofestedet,
Ground Zero, og New Yorks juridiske myndigheder har indledt en undersøgelse af kilderne til det udbudte makabre materiale.

Enron

topfolk malker kassen

(SAN FRANCISCO) I USA har 33 delstater anmodet retsvæsenet om at forhindre, at højtstående

ledere i det fallerede Enron Corp. får lov til at hente millioner af dollars ud af virksomheden til brug for deres juridiske

bistand under de kommende retssager, der skal klarlægge den omfattende kreativitet blandt topfolkene i energikoncernen. Det

hedder i protesterne, at ingen i Enron skal have gratis juridisk hjælp til at dække deres kriminelle aktiviteter. Tusindvis

af menige ansatte har mistet livslange pensionsopsparinger, fordi de i fuld tillid til de overordnede satte pensionsmidlerne i værdiløse

Enron-aktier.Kamp om bilforsikringer(HAMBURG) Britiske forsikringsselskaber er blevet mere aktive og Direct Line, der

er Europas største, går i priskrig om det europæiske marked og begynder i Tyskland, hvor det er planen at tegne

mindst 500.000 bilforsikringer de næste to år. Det sker med præmietilbud, der generelt vil ligge 12 pct. under de

tyske bilforsikringsselskabers. De 120 tyske selskaber tager situationen med stor ro. De kæmper om bilisternes gunst med i forvejen

lave tilbud, og det britiske selskab, der kun har tre pct. af det tyske marked, vil næppe kunne dække udgifter til bilskader

med de ekstremt lave præmier.