Kina investerer rekordstort beløb i innovation

I bestræbelserne på at flytte sig fra »Made in China« til »Created in China« investerede Kina sidste år over 900 mia. kr. i forskning og udvikling. Faldende vækstrater i Kina vil presse landets virksomheder til at innovere.

Kina kan ikke fostre originalitet, og kinesiske virksomheder er for hierarkiske, hvor magten koncentreres i toppen, hævder forfatter. Men produktion og udvikling af højhastighedstog peger i en anden retning, siger eksperter. Fold sammen
Læs mere
Foto: EPA

BEIJING: »I Kina findes der ingen Steve Jobs fra Apple eller Mark Zuckerberg fra Facebook. Kreative individualister er persona non grata de bliver spist af systemet og absorberet af den politiske virkelighed.«

Med den begrundelse beskriver Tom Doctoroff i bogen »What Chinese Wants«, hvorfor det ikke er lykkedes for kinesiske virksomheder at udvikle revolutionerende nye produkter som for eksempel Ipads. Kina er ganske enkelt ikke i stand til at fostre originalitet, argumenterer han. Virksomhederne er rigide hierarkier, hvor magten koncentreres i toppen, og nytænkning kun sjældent vinder over business-as-usual.

Men langt fra alle eksperter er enige i den analyse. Kinesiske højhastighedstog og rumforskning peger i en anden retning. Det samme gør signalerne fra Kinas politiske ledelse, der ofte understreger, at teknologiske landvindinger er altafgørende, hvis Kina skal løftes ud af rollen som udviklingsland og op på et mere bæredygtigt stadie.

Kina på vej mod førstepladsen

Innovation og forskning er topprioriteter, og tidligere på ugen offentliggjorde den kinesiske minister for videnskab og teknologi nye tal, der viste, at Kina sidste år investerede 900 mia. kr. i forskning og udvikling (R&D). Et rekordstort beløb, der placerer Kina foran Tyskland, og i hælene på Japan og USA på den globale rangliste over investeringer på området. Men hvor de tre andre lande i snit har øget investeringerne med to pct. over de sidste ti år, har Kina i samme periode brugt 15 pct. mere om året. Fortsætter den udvikling ad samme spor, overtager Kina førstepladsen i løbet af ti år.

Indtil videre tyder intet på, at tempoet er på vej ned. Tværtimod gør lavere vækstrater i Kina og øget konkurrence på hjemmemarkedet det mere nødvendigt at investere i R&D, forklarer Steven Veldhoven fra det internationale konsulentfirmaet Booz & Co. Og hvor innovationen både i de statsejede og private kinesiske virksomheder tidligere mest har handlet om, hvordan man kunne producere hurtigere og billigere, er der sket et skift mod mere systematisk og værdiskabende R&D.

»Det, vi ser nu, er, at flere kinesiske virksomheder tager innovation langt mere seriøst og arbejder systematisk ikke kun med et eller to produkter, men på en række områder samtidig,« siger han.

I en Booz & Co.-undersøgelse baseret på 100 af de største kinesiske og multinationaleselskaber i Kina svarede de adspurgte virksomheder, at R&D i Kina flytter sig opad i værdikæden i retning af mere original innovation.

Flere ansøgninger om patent

Samtidig viste undersøgelsen, at næsten halvdelen af de udenlandske virksomheder vurderede, at der i deres branche findes kinesiske virksomheder, der er lige så innovative eller mere innovative end dem selv. Et andet parameter for den stigende innovation i Kina er antallet af patentansøgninger.

På det punkt overgik Kina sidste år USA som det land i verden, hvor der søges om flest patenter. Det skete 526.412 gange, og spørger man Steven Veldhoven, er det kun et spørgsmål om tid, før kinesiske virksomheder begynder at udvikle produkter, der sætter internationale standarder. Hvor lang tid der går, kommer an på, hvordan Kina håndterer problemer som beskyttelse af intellektuel ejendomsret og stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft.

»Allerede i dag er der mangel på talenter. Antallet af kvalificerede folk med den rette uddannelse og indstilling kan fremover ikke matche den efterspørgsel, der vil komme. Det er en stor udfordring for Kina,« siger han.