Kina fyrer millioner af arbejdere

Klumme: Hverken ude eller hjemme er der bud efter de enorme lagre af kul og stål, der hober sig op i Kina. Det kommer til at koste 1,8 millioner kinesere jobbet – og det bliver næppe de sidste fyringer. Det skriver Berlingskes Lasse Karner.

De senere år har Kina alene produceret omkring halvdelen af alt nyt stål i verden, men efterspørgslen på metal fra blandt andet dette værk i Huai’an i Jiangsu-provinsen har slet ikke kunnet følge med produktionen. Fold sammen
Læs mere

Inden længe aflægger Kinas premier­minister regeringens årlige status­rapport til den kinesiske national­kongres. Som altid vil det være en timelang affære med tal og fakta i lange baner. Denne gang vil indholdet blive nærstuderet i endnu højere grad end tidligere – også i udlandet.

Siden Li Keqiang sidste år talte til kongressens delegerede, har Kina været igennem en aktiekarrusel, der for alvor har sat internationalt spotlys på, hvad den kinesiske økonomi betyder for resten af verden. Og vel at mærke ikke kun for de nationer, der i en periode levede højt af at sælge råstoffer til kineserne.

Premierministeren har da heller aldrig lagt skjul på, at Kina står over for en vanskelig transformation. Kina skal bevæge sig væk fra at være et samfund, hvor eksport og statslige investeringer er den økonomiske drivkraft, og i stedet skal viden og service spille en større rolle.

Det bliver ikke nogen smertefri overgang, lyder det fra toppen af kommunistpartiet. Og med tiden bliver den kun sværere.

Men er Li Keqiang og resten af den kinesiske ledelse villig til at sætte ind, hvor det virkeligt gør ondt? Hidtil er det blevet mest ved snakken. Derfor er det et markant signal fra den kinesiske ledelse, at den nu forudser 1,8 millioner fyringer i landets kriseramte kul- og stålsektorer.

Eftersom de største selskaber i begge brancher er statsejede, er det reelt et varsel om, hvad der er i vente. Det er første gang, at den kinesiske ledelse sætter tal på, hvad det betyder for arbejdsmarkedet, at landets økonomi ikke længere oplever samme tårnhøje vækstrater som tidligere.

Årsagen til de mange fyringer er den simple, at Kinas fabrikker producerer langt mere, end der er brug for.

Overkapacitet har længe været et problem for de fleste brancher i Kinas tunge industri. Da finanskrisen ramte USA og Europa, forsøgte Kina at afværge den ved at bruge flere penge. Løsningen på manglende eksport­indtægter blev at investere endnu mere i industri, boligbyggeri og infrastruktur.

Den enorme finansielle hjælpepakke satte gang i produktionen landet over, men efterspørgslen kunne ikke følge med. I stedet har de store mængder kul, metaller, glas og cement oversvømmet de internationale markeder og sendt priserne brat nedad.

Ifølge en undersøgelse udarbejdet af det europæiske handelskammer i Kina har det ført til store tab og et faretruende højt gældsniveau i mange af de kinesiske selskaber samt til fabrikslukninger i Europa. Kina har allerede offentliggjort planer om at lukke omkring 1.000 kulminer i år, hvilket skal mindske produktionen med 60 millioner ton. Over de næste fem år er planen at beskære overproduktionen af kul med 500 millioner ton.

Både i kul- og stålsektoren er strategien en blanding af lukninger og sammenlægninger. I alt bliver 15 procent af alle kinesiske arbejdere i de to sektorer afskediget.

Til gengæld vil myndighederne hjælpe de 1,8 millioner arbejdere med at finde beskæftigelse i andre brancher. En særlig pulje med over 100 milliarder kroner til rådighed vil blive oprettet til formålet. Det sidste, premier­minister Li Keqiang og resten af den kinesiske ledelse har brug for, er voksende utilfredshed i befolkningen og et stigende antal sociale uroligheder. Sommerens børs­panik har i forvejen tæret på regeringens troværdighed. Hvordan midlerne fra puljen skal fordeles vides endnu ikke, men pengene skal primært bruges på fyrede arbejdere fra kul- og stålsektoren og til at skabe nye job.

Arbejdsløshed er et følsomt emne i Kina. Måske fordi det engang var kommunist­partiets opgave at skaffe arbejde til alle. Måske fordi selvsamme parti er bange for, hvad der sker, når rigtig mange fyringer fører til rigtig store frustrationer.

Ved udgangen af 2015 var arbejdsløs­heden på omkring fire procent i Kina. Det er den stort set altid. Til trods for de enorme omvæltninger, som det kinesiske arbejdsmarked har været igennem de seneste årtier, er antallet af kinesere uden job altid ganske stabilt – og lavt. Hvis altså man udelukkende ser på tallene fra Kinas statslige statistik­bureau. Andre estimater lyder på en arbejdsløshed på over ti procent i byerne, hvor de fleste fabriks- og industrizoner ligger.