Kassekreditter holdes i ro trods rentestigning

Landets små og mellemstore virksomheder kan indtil videre være rolige og fortsætte med at trække på

kassekreditten uden at frygte, at renten ryger i vejret. Men på længere sigt skal virksomhederne tage sig i agt for en stigning.Efter

at den amerikanske centralbank i tirsdags hævede den toneangivende rente med et kvart procentpoint til 1,5 pct., er der således

ikke på nuværende tidspunkt udsigt til, at de danske renter og dermed også renten på kassekreditten følger

trop. Det forudser en række banker, ErhvervsBladet har talt med.Nationalbanken vil i givet fald først følge

efter, hvis Den Europæiske Centralbank sætter sin rente op, men det tyder konjunkturerne ikke på for øjeblikket.

Begrænset

stigning

Bankernes rentesatser på kassekreditten over for deres erhvervskunder svinger i øjeblikket mellem fem og otte

pct.Det afhænger blandt andet af den pågældende virksomheds omsætning, og hvor mange øvrige forretninger

virksomheden har i banken.Administrerende direktør Flemming Hansen fra Sparekassen Sjælland med hovedsæde

i Holbæk tror, at en eventuel rentestigning fra Nationalbankens side fører til en begrænset stigning på udlånsrenten.

KonkurrenceMen

omvendt er konkurrencen stor mellem de danske banker, så bankerne kan være afventende i første omgang og afvente

hinanden.- Renterne er i forvejen meget lave, og konkurrencen er hård. Så prisen er bidt ned til roden. Derfor er

jeg usikker på, om vi vil se en hurtig stigning på renten på kassekreditten, siger Flemming Hansen.Sparekassen

Sjælland har for øjeblikket en rente på omkring seks pct. Som en af de få melder Flemming Hansen klart ud,

at Sparekassen Sjælland i første omgang vil være afventende og holde sin rente på kassekredit i ro, hvis

Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken følger trop med amerikanerne.- Vores størrelse gør,

at vi afventer. Men igen er det helt ud fra en helhedsvurdering, understreger Flemming Hansen.I Nordjylland tror direktør

Lars Møller fra Spar Nord Bank ikke på, at der vil ske noget med renterne på nuværende tidspunkt.-

Jeg anser det for usandsynligt, at Den Europæiske Centralbank følger med. Der har således ikke været nogen

indikationer på, at den vil gøre det, siger Lars Møller.Normalt fører en rentestigning til forhøjelser

på både ind- og udlån, og dermed bliver også virksomhedernes kassekredit ramt, påpeger Lars Møller.-

Men om enkelte banker holder igen på kassekreditten afhænger af bankens konkurrencesituation, understreger han.