Kan vi mødes på midten?

Det har været fuld tryk på reform-kedlerne i det forgangne folketingsår, og de næste hæsblæsende ni måneder er ikke langt væk. Business Søndag har taget et smugkig ind i de emner, der vil præge den erhvervspolitiske debat det kommende år, og sat de to erhvervsordførere Benny Engelbrecht (S) og Brian Mikkelsen (K) stævne for at høre, hvor mange af vores medbragte udsagn de egentlig kan blive enige om.

1. ”Der er allerede i det kommende folketingsår behov for politiske initiativer, der kan medvirke til at sikre øget konkurrence inden for bl.a. bygge- og anlægsbranchen, apoteks- og tandlægeområdet, affaldssektoren og detailhandlen.” (enige)

BENNY ENGELBRECHT: »Ja, det er der, og det vil der også komme. Spørgsmålet er, om der vil at komme noget på hvert enkelt område. Men der vil være initiativer på flere af disse områder, der bliver fremsat i det kommende folketingsår. Det vil fremgå af lovkataloget i den første tirsdag i oktober i den skriftlige redegørelse fra statsministeren. Der vil helt sikkert komme noget på bygge- og anlægsområdet og på apoteksområdet. Der sker jo også noget i forhold til autorisationer inden for el- og vvs-branchen.«

BRIAN MIKKELSEN: »Her er der politisk fodslag. Jeg tog som økonomi- og erhvervsminister initiativ til nogle af områderne, da vi lavede en stor samlet konkurrenceplan. Nogle af tingene var vi enige med Socialdemokratiet om.

2. Kommunerne skal tvinges til at sætte markant flere offentlige opgaver i udbud.« (uenige)

BRIAN MIKKELSEN: »Her er et område, hvor vi bestemt ikke er enige. Vi kan se hos Udbudsrådet, at der er en gevinst på 15-20 procent, når man sender offentlige opgaver i udbud og lader private byde ind. Det kan spare milliarder af kroner i den offentlige sektor. Vores forslag er at sætte mere eksplicitte mål for, hvor meget der skal i udbud.«

BENNY ENGELBRECHT: »Det, som det handler om, er styringen. Der er ingen, der er uenige i, at vi skal have offentlige opgaver i udbud de steder, hvor det giver god mening. Men spørgsmålet er, om vi ikke skal give kommunerne frihed til at lave de klogeste beslutninger selv.

De lokale politikere skal tage det ansvar, de er valgt til. I nogle tilfælde vil det kunne betale sig at sende et område i udbud i én kommune, mens det ikke vil kunne betale sig i en anden kommune. Det er jo ikke nødvendigvis så smart, hvis kommunerne skal sende ting i udbud alene for at leve op til nogle krav i stedet for at se på, om det er en fordel.«

BRIAN MIKKELSEN: »Jeg er meget uenig med Benny her. Al erfaring viser, at da vi tvang kommunerne til at have udbud på 26,5 procent, så kom de rent faktisk op på det niveau, og det sparede milliarder af kroner. Mit udgangspunkt er, at man skal tvinge kommunerne og regioner til langt flere udbud. Det vil vi tage dramatisk fat på, hvis vi får et regeringsskifte.«

3. ”Der bør indføres kvindekvoter i for bestyrelserne i dansk børsnoterede selskaber, såfremt virksomhederne inden for få år ikke selv har sørget for, at i omegnen af 40 procent af en bestyrelse er kvinder.” (enige)

BENNY ENGELBRECHT: »Vi har lavet en dansk model, der ligger mellem de hidtidige to synspunkter om ingenting eller kvoter (en model, der bl.a. betyder, at store private virksomheder skal opsætte måltal for kvinder i bestyrelser, red.). Det tror jeg har en god effekt. Det er også noget, som man interesserer sig for uden for Danmarks grænser. Jeg har stor tiltro til modellen.«

BERLINGSKE: Og hvordan forholder du dig, hvis det ikke har en effekt?

»Så må vi se til den tid. Man lad os lige give det en chance. Det er ikke sådan, at vi stiller op med kvindekvoter i morgen, og det gør vi heller ikke næste år.«

BRIAN MIKKELSEN: »Jeg synes, at kvindekvoter vil være en rigtig dårlig ide. Der er intet empiri, der taler for, at det skulle gøre det bedre. Det, der gør bestyrelserne bedre, er diversitet på en række punkter. Når der f.eks. er amerikanere i bestyrelserne, giver det bedre bundlinje. Men vi laver jo ikke en lov om, at der skal være amerikanere i bestyrelserne. Vi har en generation af unge meget dygtige kvinder, så det vil komme af sig selv.«

BRIAN MIKKELSEN: »Generatoren for vækst er en finansiel sektor, der kan låne penge ud til erhvervslivet. 60 procent af de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har inden for de seneste fem år ikke skabt nye produkter eller udviklet en eneste ny produktivitetsforbedring. De har brug for kapital for at sikre det. Det er derfor vigtigt, at vi ikke kommer med skrappere krav i Danmark, end man stiller i resten af Europa.«

BERLINGSKE: Så vi skal vente, selv om det betyder, at vi ikke lever op til EUs tidsramme og krav?

»Ja, det vil være vores svar. Vi er altid duksedreng i EU. Vi implementerer altid som nogle af de første og håber, at de andre kommer med. Men vi siger, at vi skal vente og se, hvad de andre gør.«

BENNY ENGELBRECHT: »Jeg vil gerne advare mod, at vi venter på, at de sidste lande skal komme med. Så bliver det Grækenland og Spanien, som vi skal sammenligne os med. Det er hverken i Danmarks eller den finansielle sektors interesse. Der kan være få nuancer, men ellers skal vi holde os til EU’s plan og tidsramme. Men når først Storbritannien, Tyskland og Frankrig rykker i en bestemt retning, vil det være yderst uheldigt, hvis Danmark står tilbage og ikke implementerer lovgivningen.«

BRIAN MIKKELSEN: »Det handler ikke om, at vi skal være de absolut sidste. Men regeringen lægger op til, at vi skal overimplementere og også gøre det hurtigere, end tidsplanen lægger op til. Det vil vi ikke. Regeringen vil være first mover. Det advarer vi mod.«

BENNY ENGELBRECHT: »Det er simpelthen en fejltolkning.«

BRIAN MIKKELSEN: »På nogle områder lægger erhvervsministeren op til, at vi gør det hurtigere end EU’s tidsplan lægger op til.«

BENNY ENGELBRECHT: »Nej.«

BRIAN MIKKELSEN: Jo.«

BENNY ENGELBRECHT: »Nej.«

BRIAN MIKKELSEN: »Jo. Vi har lige diskuteret det med hende før sommerferien.«

BENNY ENGELBRECHT: »Jeg var med til samme diskussion. Jeg synes, at vi skal holde de diskussioner til forhandlingsbordet, men måske var det også en idé, hvis du lyttede efter, hvad der rent faktisk blev sagt til dig derinde. Vi lavede en teknisk gennemgang og ikke en forhandling. Nu er tingene sendt i høring, og så tager vi det stille og roligt derfra.«

BRIAN MIKKELSEN: »Vi tager det derfra.«

BRIAN MIKKELSEN: »Der er flere store udfordringer i Danmark, men den klart største lige nu er vores omkostninger i Danmark. Hvis man taler med virksomheder på daglig basis, så ved man, at de fleste danske virksomheder dagligt overvejer, om de skal flytte produktion ud af landet. Derfor er vi nødt til at se på, hvordan vi kan få nogle færre offentlig udgifter, som kan konverteres tilbage til borgerne i form af skatte- og afgiftslettelser.

BERLINGSKE: Hvad siger du til udsagnet, Benny Engelbrecht?

BENNY ENGELBRECHT: »Der vigtigt at sige, at vi faktisk har leveret på de her punkter. Sidste år lavede vi en skattereform, som har til formål at gøre det endnu mere attraktivt at arbejde. Det har givet os et godt skub, og det har givet os klare rammer for, hvad der vil ske fremover. Jeg kan sagtens forstå, at nogen synes, det kunne være rart at sænke selskabsskatten yderligere. Men pointen er, at vi lige har indført skattelettelser. Hvis vi begynder at tale om flere lettelser, så svarer det til, at en nybagte bilejer allerede er ved at planlægge sit næste bilkøb.«

BERLINGSKE: Skal selskabsskatten sænkes yderligere mellem 2016 og 2018?

BRIAN MIKKELSEN: Vi mener, at selskabsskatten skal sænkes til 15 procent, og det vil vi gerne gøre i det tidsspektrum. Udenlandske virksomheder spørger: Hvad koster det at være virksomhed i Danmark? Det er klart ud fra en almindelig sund logik, at man placerer sin virksomhed der, hvor selskabsskatten er lavere.

BENNY ENGELBRECHT: Vi har reageret på de lande omkring os, der har sænket selskabsskatten - det er selvforsvar. Skulle vi så gå foran og være dem, der gav først? Det kan vi godt, men så trækker de andre også pistolerne. Så det i sig selv har en relativt beskeden effekt. Det er langt vigtigere, at vi skaber en fælles forståelse for skattebasen. Vores danske selskabsskat er mindre væsentlig i forhold til den dagsorden.

6. ”Tidligere koncernchef i Tryg, Stine Bosse, havde rigtig pointe, da hun i marts i år sagde, at det ”ikke er okay, at virksomheder, som har meget store overskud, går ud og fyrer flere hundrede mennesker.« (delvist uenige)

BENNY ENGELBRECHT: Jeg synes, det er en interessant og vigtig debat, som bliver rejst af erhvervslivet. Men spørgsmål omkring arbejdsstyrken, skal erhvervslivet selv tage stilling til. Men derfor er det stadig en yderst relevant diskussion.

BERLINGSKE: Er du enig med hende?

BENNY ENGELBRECHT: Jeg synes i hvert fald det er rigtig at ruske lidt op i direktionsgangen og sige, at virksomhedernes ansvar ikke kun handler om bundlinjen.

Er du enig med hende, Brian Mikkelsen?

BRIAN MIKKELSEN: For det første, er det for mig ikke en sag, som politikere skal blande sig i. Det må man selv afgøre i virksomheden. Jeg kan bare notere mig debatten og se, at der var mange erhvervsledere, der var uenige med Stine Bosse. Jeg synes kun, man har ét ansvar, og det er over for sine ejere, der skal sikre forretningen og dermed arbejdspladserne.«

7. ”Der er en kreditklemme i Danmark, der skaber behov for at styrke bl.a. Vækstfonden, Eksport Kredit Fonden eller andre alternative finansieringskilder yderligere i det kommende folketingsår.” (delvist enige)

BENNY ENGELBRECHT: »Jeg kan ikke afvise, at der er behov for mere. Der kommer initiativer i den næste folketingssamling på området med erhvervsobligationer. Samlet set har vi øget udlånene, der gives gennem ordningerne, med 40 milliarder kroner. Og det er mange penge sidst på måneden. Men hvis det er sådan, at der viser sig et behov for at udvide rammerne, så tager vi højde for det.«

BRIAN MIKKELSEN: »Der er en kreditklemme i Danmark, og det er et problem, som vi bliver nødt til at adressere. Vi har nogle SMV’er derude, som ikke kan låne til udvikling. Erhvervsobligationer kan være en del af svaret, men jeg tror stadig, at man bliver nødt til at se på, hvordan den finansielle sektor kan låne nogle flere penge ud.«

BENNY ENGELBRECHT: »Jeg må sige, at når det drejer sig om erhvervsobligationer, så er Brian og jeg sgu hoppet i kedeldragten. Det handler om, hvordan vi får lavet det, så det virker.«

8. »Dansk Erhvervsliv er underlagt en for kompliceret afgiftsstruktur.« (enige) 1.800

BRIAN MIKKELSEN: »Vi vil i en ny regering foreslå, at man laver en treårig pause for SMV’er, så der ikke kommer nye regler, nye afgifter eller nye skatter. Jeg skubber ikke noget ansvar fra mig, vi har selv været med til at indføre mange af afgifterne i mit parti.«

BENNY ENGELBRECHT: Hvis der er et egentligt skattehul, vil I så lukke det?

BRIAN MIKKELSEN: »Hvis man finder ud af, at nogen snyder, så må man adressere det. Men efter at have siddet i systemet i 10 år, så tror jeg ikke, der er så mange skattehuller tilbage. »

BENNY ENGELBRECHT: »Brian har jo været der!«

BRIAN MIKKELSEN: »Haha, ja vi var der i 10 år, og I har været der i halvandet - det må have lukket de fleste.«

BERLINGSKE: Godt, men Benny, lad os høre, hvad du mener.

BENNY ENGELBRECHT: »Nu er det ikke i skatteudvalget, at jeg bruger min primære tid, men når jeg er der, så bliver jeg lidt nedslået. For det er sgu kompliceret. Det er altid interessant, hvis man kan lette nogle afgifter, men det er lige så vigtigt at se på sammensætningen af afgifter. Se bare på nødder, hvor der er forskellige afgifter alt efter, om de er hele eller skåret i flager - det bliver man deprimeret af.

9.”Der skal hurtigt tages nye vækstinitiativer målrettet udvalgte brancher, når regeringen er færdig med vækstplanerne på baggrund af arbejdet i regeringens vækstteam.” (både og)

BENNY ENGELBRECHT: »Det er klart, at vi ikke gennemfører vækstplanerne og siger »Bum, vi gør ikke mere.«

Der skal selvfølgelig laves en eller anden form opfølgningsstruktur og nye initiativer, men hvad det er, det har vi ikke lagt os fast på.« BRIAN MIKKELSEN: »Jeg er generelt imod sådan en pick the winner-strategi. Mit fokus er på generelle erhvervsbetingelser. Men jeg har ikke noget imod at sætte ind over for nogle brancher, hvor det hurtigt hjælper for et relativt beskedent beløb. Men den store kraftindsats er den generelle indsats.«

10. »Der er brug for politiske tiltag, der skal gøre det lettere at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft« (enige) 2700

BRIAN MIKKELSEN: »Det synes jeg.«

BENNY ENGELBRECHT: »Det synes jeg også.«

BRIAN MIKKELSEN: »Jeg synes, at det danske samfund har brug for den viden der ligger i udenlandsk arbejdskraft. Så kvalificeret arbejdskraft: Jo mere, jo bedre.«

BERLINGKSE: Er det en amerikansk/canadisk inspireret green card- ordning, du gerne vil have?

BRIAN MIKKELSEN: »Vi vil gerne have mere et pointsystem. Jeg har ikke noget imod fuldstændigt at åbne sluserne for udenlandsk arbejdskraft i Danmark, så længe de bidrager med noget.«

BENNY ENGELBRECHT: Vi har måske også... Eller Brian har måske også været plaget af et støtteparti, som for en hver pris ville dæmoniserer hvem som helst, som kom udefra, uanset, hvor fornuftigt de kunne bidrage til det danske samfund. Jeg synes jo, at ét er, at vi kan lave nogle politiske tiltag, men det er også vigtigt, at vi ser på udenlandsk arbejdskraft på en nuanceret måde.«

Brian Mikkelsen, vil du fortælle lidt mere om, hvad I konkret vil ændre i forhold til i dag?

BRIAN MIKKELSEN: »I dag er det jo sådan, at det er svært at få udlændinge til DanmarkDet, som vi har ladet os inspirere af, er den canadiske model. Vi siger, at hvis du kommer hertil, og du gerne vil yde en indsats, så siger vi: Velkommen til, kære ven.«

BERLINGSKE: Det lyder til, I godt kan blive enige, men pointsystemet er vel ikke noget, der tiltaler dig, Benny Engelbrecht?

BENNY ENGELBRECHT: »Nej, men vi skal lave løsninger, som er tilpasset erhvervslivet.