Kammeradvokatens væksteventyr på standby

Kammeradvokaten er efter flere års voldsom vækst tæt på at gøre Plesner rangen stridig som landets fjerdestørste advokatkontor. Kammeradvokatens væksteventyr slår alt i branchen, men 2013 kan vise sig at blive et vendepunkt for statens husadvokat.

Tomas Ilsøe Andersen, managing partner, Kammeradvokaten Fold sammen
Læs mere
Foto: Kasper Palsnov
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Kammeradvokaten lever sit eget, men ikke altid stille liv i toppen af den danske advokatbranche. Som monopolist og statens repræsentant i ofte spektakulære juridiske tvister kan man ikke flyve helt under radaren.

Kammeradvokatens største og altdominerende kunde er den danske stat. Så hvis telefonen ikke ringer med nye opgaver til Kammeradvokaten, eller hvis staten opsiger aftalen med Kammeradvokaten, har advokatfirmaet i princippet ikke noget at lave. Det kan lyde som et usikkert grundvilkår, men fra 1936, da den første Kammeradvokataftale blev indgået, og til dato har det ikke desto mindre været en strålende forretning.

Kammeradvokatens forretning med staten er vokset med hele 130 procent fra 139 millioner kr. i 2004 til de 319 millioner kroner, som staten lagde i Kammeradvokatens pengekasse i 2013. Og i takt med at statens forbrug af juridiske ydelser er vokset år for år, er advokatfirmaet Poul Schmith, bedre kendt som Kammeradvokaten, også vokset.

De seneste 10 år har forretningen med staten udviklet sig til et rent væksteventyr, og oven i det har Kammeradvokaten de seneste år opbygget en stor og lukrativ forretning som kurator i en række af de store konkursboer i kølvandet på finanskrisen. Væksten betyder samlet set, at Kammeradvokaten – målt på antallet af jurister – er tæt på at gøre advokatfirmaet Plesner rangen stridig som landets fjerdestørste advokatkontor.

Kammeradvokaten er siden 2004 vokset med 82 procent, svarende til en vækst på 79 jurister fra 2004 til de 175, som Kammeradvokaten beskæftiger i dag. Det er en i særklasse forrygende vækst, som vist intet advokatfirma kan matche, med mindre det har fusioneret sig større.

2013 kan dog vise sig at blive et vendepunkt for statens husadvokat. For første gang i mange år skete der i 2013 – efter Kammeradvokatens foreløbige tal at dømme – ikke en vækst i Kammeradvokatens forretning med staten.

»Jeg vil tro, at vi vil se en næsten flad udvikling i omsætningen for kammeradvokat-delen i 2013. Vores forretning er på mange måder kontracyklisk i forhold til resten af branchen. Vores vækst var nok lavere i de gode år før finanskrisen, men under en finanskrise sætter staten typisk projekter i gang, som giver forretning til os. Den udvikling er måske ved at vende nu,« siger Tomas Ilsøe Andersen, managing partner i Kammeradvokaten.

Samtidig er størrelsen af Kammeradvokatens fremtidige omsætning fra staten forbundet med usikkerhed, da Kammeradvokaten og Moderniseringsstyrelsen er midt i en genforhandling af kontrakten.

Fra politisk side er der lagt op til et monopolbrud med dele af det arbejde, som Kammeradvokaten traditionelt udfører for staten, så potentielt kan Kammeradvokaten miste noget af sin omsætning med staten. Spørgsmålet er imidlertid, hvor meget det reelt betyder set i lyset af den megatrend, der hidtil har drevet Kammeradvokatens vækst fremad. Og så er det jo heller ikke givet, at de statslige klienter vil vælge at benytte den udvidede mulighed for at gå til andre advokatfirmaer eller gøre arbejdet selv, som det politiske flertal ønsker.

Den kraftige vækst i Kammeradvokatens forretning med staten har ifølge Tomas Ilsøe Andersen, især været drevet af ét særligt forhold.

»Der er en stigende tendens til en retliggørelse af mange ting i det her samfund. Der er også flere regler fra EU, som i stigende grad er komplekse og kræver, at man fra statens side gør sig flere tanker, før man handler. Det sætter sig naturligt igennem for en forretning som vores, som udelukkende er efterspørgselsdrevet,« siger Tomas Ilsøe Andersen.

Han har netop rundet sit første år som managing partner i Kammeradvokaten – en rolle, der går på skift blandt partnerne hos Kammeradvokaten. Titlen »kammeradvokat« bæres derimod af Karsten Hagel-Sørensen, der i 2004 ved kongelig resolution blev udpeget til det betroede hverv.

Kammeradvokaten er i praksis afskåret fra at have ret mange andre kunder end staten for at undgå interessekonflikter, men Kammeradvokaten har med held og dygtighed kunnet opdyrke ét enkelt større forretningsområde, som også har bidraget til advokatfirmaets kraftige vækst, nemlig insolvens-området, hvor Kammeradvokaten under partner Boris Frederiksens ledelse er valgt som kurator i en række konkursboer, blandt andet IT Factory, kendt for Stein Baggers svindelnumre.

»Vi har satset på insolvens, siden finanskrisen satte ind. Boris Frederiksen og hans folk har været suveræne til at køre den forretning. De har stor omsætning på alle rekonstruktionerne og konkurserne i kølvandet på finanskrisen. Og det er jo et område, som habilitetsmæssigt er uproblematisk i relation til staten,« siger Tomas Ilsøe Andersen.

Hvor stor omsætning Kammeradvokaten henter på insolvensområdet, vil Tomas Ilsøe Andersen ikke oplyse, da omsætningstal i advokatbranchen er hemmelige. Men han vil gerne fortælle, at insolvensafdelingen tæller mere end 70 medarbejdere, alt inklusive. Og så kan det jo tilføjes, at der ikke skal gives statsrabat i insolvenssager, fordi det er konkursboerne, der betaler.

Ifølge Politiken, der sidste sommer fik fingre i Årsrapporten 2012 fra det interessentskab af advokater, der arbejder i og ejer advokatfirmaet Poul Schmith, bedre kendt som Kammeradvokaten, omsatte advokatfirmaet i 2012 for 453 mio. kr. mod 400 mio. kr. i 2011. Modregner man advokatfirmaets forretning med staten i disse tal, hentede advokatfirmaet Poul Schmith i 2012 hele 134 mio. kr. i omsætning ud over arbejdet for staten mod 123 mio. kr. i 2011.

Det er værd at hæfte sig ved, at Kammeradvokatens forretning med staten er vokset i et kraftigere tempo end væksten i antal jurister – samtidig med at insolvensforretningen er kommet til og er vokset. Det er altså lykkedes Kammeradvokaten år for år at få mere fra hånden ved at arbejde mere effektivt. Og det giver som bekendt bedre bundlinie. Ifølge Politikens omtale af advokatfirmaets årsrapport kunne partnerne i 2012 fordele 165 mio. kr. mellem sig. Året før var der 144 mio. kr. til deling.

Kammeradvokaten har bevidst arbejdet på at få stordrift ud af sit arbejde for staten, ligesom Kammeradvokaten også har arbejdet målrettet på at uddelegere arbejde fra toppen og nedefter.

»Vi har en nok relativt set lav partner-ratio i forhold til andre store advokatvirksomheder. Det hænger blandt andet sammen med, at vi i en hel del år efterhånden, virkelig har dyrket det med at presse sager nedad inden for vores kvalitetsstyringssystem. Enmandshæren er fin nok på den enkelte sag, men hvad nu hvis ham, der har den unikke kompetence får en tagsten i hovedet? Det er jo ikke en langvarig smart løsning,« siger Tomas Ilsøe Andersen.

Den målbevidste omfordeling af timerne fremgår også af det timeregnskab, som afspejler det arbejde, Kammeradvokaten udfører for staten. Fuldmægtige og advokater med under tre års anciennitet står eksempelvis for en voksende del af de afregnede timer med staten, mens interessenter står for en faldende del af de afregnede timer.

»Hvis det kun var interessenter, var det nogle meget dyre regninger, vi sendte i alle sager. Jo billigere vi kan lave dem, jo bedre er det for klienten, men jo bedre er det også for vores bundlinie. Vi har været ret gode til at få noget stordrift ud af det her. Vi har nogle sager, som er på samme retsområde med samme type tvist, eksempelvis arbejdsskadesager og tvangsfjernelsessager, og da er vi blevet enige med klienten om, hvad der er standardsag, og hvad der er det tilhørende standardsalær. Så er det op til os at sørge for, at vi – samtidig med, at vi holder kvaliteten – kan bemande dem, så det stadig giver mening for os, og så det giver bundlinie, selv om de standardsalærer er meget lave,« siger Tomas Ilsøe Andersen.

Kammeradvokatens salærer har jævnligt været genstand for debat og opmærksomhed. Ifølge aftalen med staten skal Kammeradvokaten give en fast rabat på en tredjedel af »sædvanligt advokatsalær«, men da der ikke findes noget officielt advokatsalær har Kammeradvokatens afregning og salærer i vide kredse været opfattet som noget nær et tag-selv-bord, som ikke kan gennemskues af offentligheden.

Det med tag-selv-bord og grådighed afviser Tomas Ilsøe Andersen på det bestemteste.

»Den stigende efterspørgsel fra statens side fører til stigende omsætning, men den fører bare ikke til stigende timepriser. Og en gennemsnitlig timepris på 1.337 kroner, det er altså billigt. Det indeholder i hvert fald en tredjedel rabat, og jeg tror også, at det indeholder mere rabat end det. Der er sager, der giver god dækning, men der er også masser af sager, som ikke gør. Men samlet set er det i balance,« siger Tomas Ilsøe Andersen.

Den gennemsnitlige timepris for de sager, Kammeradvokaten har afregnet med staten, er siden 2004 da også »kun« øget med 29 procent, mens omsætningen med staten er vokset langt kraftigere med 130 procent.

Et flertal i Folketingets retsudvalg er forud for forhandlingerne om en ny aftale med Kammeradvokaten blevet enige om, at Kammeradvokatens regninger skal være klarere og mere gennemskuelige. Det hilser Tomas Ilsøe Andersen velkomment.

»Det vil være med til at afmystificere og afdramatisere de antagelser, der kan være hos andre advokater, pressen og politikere om, at når man ikke oplyser det hele, så er det sikkert, fordi der er noget galt. Men vi har ikke noget at skjule, og vi vil meget gerne vise den enkelte advokattimepris på de enkelte sager,« siger Tomas Ilsøe Andersen.

Mens 2014 omsætningsmæssigt er mindre forudsigelig end tidligere, hvad angår forretningen med staten, så er insolvens-området fortsat en sikker vinder.

»Vores insolvensafdeling har meget at lave og vil blive ved med at have meget at lave. Oprydningsarbejdet efter de store krakkede banker og virksomheder er kolossalt kompliceret,« siger Tomas Ilsøe Andersen.

En ny Kammeradvokataftale ventes at være forhandlet på plads til sommer.