Kammeradvokaten går løs på bjerg af skattegæld

Efter lukning af Skats skandaleramte system til inddrivelse af gæld, EFI, er Skat for alvor kommet i gang med at behandle private virksomheders gældssager manuelt. Det har skabt en ketchupeffekt hos Kammeradvokaten og Sø- og Handelsretten, som siden januar har behandlet bunker af sager om skattegæld.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Private virksomheder med skattegæld har længe ligget i ly af Skats problemer med det nu skrottede elektroniske inddrivelsessystem EFI. Skat har ikke inddrevet gælden, og mange virksomheder har opbygget store restancer og på den måde reelt finansieret sig på Skats regning frem for i banken.

Skat opgjorde i december 2015, at virksomhederne skylder over 21 mia. kroner i skatter og afgifter. Heraf udgør momsgæld alene over 11 mia. kroner.

Nu er Skat for alvor i gang med at behandle gældssagerne manuelt, og Kammeradvokaten oplever en ketchupeffekt, hvor flere end 400 gældssager er væltet ind fra Skat i første kvartal af 2016 hos statens advokat, som på vegne af Skat inddriver en væsentlig del af virksomhedernes skattegæld.

»Skat har siden årsskiftet øget antallet af sager, der sendes til skifteretterne til konkursbehandling. Det sker, fordi vi er i gang med at indhente et efterslæb, vi fik på grund af EFI, hvor vi i en periode ikke kunne sende insolvente selskaber til konkursbehandling,« siger Søren V. Christensen, der er underdirektør i Skat.

Mange af gældssagerne ender i konkursbegæring, og Sø- og Handelsretten arbejder lige nu på højtryk med, hvad retspræsident Henrik Rothe kalder »bunkeberammelser« af konkurssager.

»På grund af Skats problemer med EFI har vi oplevet et kunstigt lavt niveau i to-tre år, når det gælder Skats inddrivelse af skattegæld. Nu ser vi en ketchupeffekt, og der kommer flere sager igennem til os, efter at Skat er begyndt at behandle sagerne manuelt,« forklarer partner i Kammeradvokaten Boris Frederiksen.

Kammeradvokaten har siden januar 2016 behandlet omkring 400 sager med virksomheder, der skylder fra 500.000 kroner og op til 40 mio. kroner i skat. Samlet er der tale om gæld på et trecifret millionbeløb, som nu forsøges inddrevet i første kvartal, oplyser Boris Frederiksen.

»Hvis Skat vurderer, at konkurs er det rigtige retsmiddel over for en virkomhed, som skylder Skat penge, så sender de sagen til Kammeradvokaten med anmodning om, at vi indgiver konkursbegæring,« forklarer han.

Boris Frederiksen understreger dog, at ikke alle gældssager ender i en konkurs­begæring i Sø- og Handelsretten. Nogle virksomheder betaler, når de får en opkrævning, nogle får en afdragsordning, og andre sager klares i fogedretten. Virksomheder med skattegæld modtager typisk et anbefalet brev fra Kammeradvokaten i henhold inkassoloven med en frist på ti dage til at betale.

Travlheden hos Kammeradvokaten giver tilsvarende travlhed i Sø- og Handelsretten, som i øjeblikket behandler stribevis af konkurs­begæringer.

»Vi har i en periode ikke modtaget begæringer om konkurs på grundlag af gæld til Told og Skat. Nu kommer de igen. Det giver os nogle problemer, fordi vi har tilpasset vores ressourcer på et grundlag, som viser sig ikke at holde. Vi har måttet ændre vores planer for berammelse af sager, så vi får presset mere igennem,« siger Sø- og Handelsrettens præsident, Henrik Rothe.

Sø- og Handelsretten opererer for tiden med »bunkeberammelser«.

»Vi kalder rigtigt mange sager ind på én gang, og så har vi et hold af fuldmægtige siddende, som behandler dem. Et par kontor­assistenter sidder nede på publikumsgangen og sorterer og visiterer sagerne. Fuldmægtige ved altså ikke på forhånd, hvilke sager de skal behandle,« fortæller Henrik Rothe.

Ifølge Sø- og Handelsrettens præsident er sagerne en blanding af stort og småt: »Nogle af sagerne er meget store. Men i første omgang tester vi jo kun, om konkursbetingelserne er opfyldt. Så kommer der en masse arbejde bagefter,« siger han.