Kæmpe overskud på de offentlige finanser

Der var et stort plus på de offentlige finanser sidste år, viser nye tal. Overskuddet er tilmed 10 milliarder kroner større end tidligere vurderet.

Den smilende kassemester, finansminister Bjarne Corydon (S), kan glæde sig over et overskudd på de offentlige budgetter på 34,6 mia. kr. sidste år. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix / Christer Holte

Overskuddet på de offentlige budgetter løb op i 34,6 mia. kr. sidste år. Det er ti mia. kr. mere end de foreløbe tal viste fra marts.

Ses bort fra de ekstraordinære indtægter på tæt ved 62 mia. kr., som følge af omlægningen af kapitalpensionsordningen, ville der have været tale om et underskud på ca. 28 mia. kr.

Det oplyser Danmarks Statistik tirsdag.

Tilsvarende gav omlægningen af kapitalpensionsordningen et ekstraordinært merprovenu i omegnen af 33 mia. kr. i 2013. I 2012 var underskuddet højere end i de omkringliggende år. Det skyldes bl.a. den ekstraordinære tilbagebetaling af efterlønsbidrag, som beløb sig til 28 mia. kr.

Det offentlige forbrug er opgjort til 511,1 mia. kr. sidste år. Der er hermed tale om en stigning på 1,4 pct. i løbende priser i 2014 mod en stigning på 0,4 pct. året før.

Chefanalytiker Tore Stramer siger dog, at overskuddet på de offentlige finanser ikke giver politikerne flere frihedsgrader i den økonomiske politik.

»Her det udelukkende den strukturelle saldo, hvor der netop renses for ekstraordinære indtægter, der sætter grænserne for den økonomiske politik. Her har råderummet allerede udnyttet fuldt ud, og der forventes i år et underskud på minus 0,5 pct. på den strukturelle saldo i år og næste år, hvilket nøjagtigt er inde for budgetlovens rammer,« fremhæver økonomen.

Overskuddet betyder, at Danmark står med det største offentlige overskud blandt alle 28 EU-lande. Danmark er sammen med Tyskland, Luxembourg og Estland de eneste lande, som kan fremvise et plus på de offentlige finanser.

Samlet havde EU-landene et underskud på 2,9 pct. af BNP, mens eurolandene havde et underskud på 2,4 pct. Ifølge ØMU-kriterierne, der er fastlagt i EU-traktaten, er 3 pct. under normale omstændigheder grænsen for det offentlige underskud (ØMU-saldoen).

Tolv lande havde et underskud, der var over 3-procents-kriteriet. Cypern havde det største underskud på 8,8 pct. af BNP, Spanien havde det næststørste på 5,8 pct., mens Storbritannien og Kroatien fik det tredjestørste underskud, begge på 5,7 pct. Overskuddet i Danmark hænger dog især sammen med engangsindtægter fra omlægningen af skatten på kapitalpensioner.