Kæmpe kontrolsvigt efterlader flere mysterier

Skat havde netop indført et helt nyt kontrolsystem, der kunne have bremset svindlen. Man blev også advaret af sin egen interne revision. Alligevel forsvandt 5,7 milliarder kroner i årene derefter fra Skat.

Foto: Claus Fisker.
Læs mere
Fold sammen

Pengene fossede ud af Skats kasser, men myndigheden var allerede blevet gjort opmærksom på risikoen for svindel. Desuden havde Skat netop pålagt danske virksomheder at indberette alle oplysninger om udbyttebetalinger og hvem, der modtog pengene.

Berlingske Business har, efter at sagen kom frem tirsdag aften, kulegravet mere eller mindre tilgængelig information for at finde ud af, hvordan systemet på den måde kunne svigte i en sag, som efter alt at dømme beløbsmæssigt er den største skandale i Skats historie.

Kort fortalt kan udlændinge ansøge om at få refunderet udbytteskat, hvis de ejer danske aktier, og deres respektive hjemlande har en dobbeltbeskatningsaftale med Danmark, og det har stort set alle lande – med Spanien, Frankrig og Hong Kong som de mest prominente undtagelser.

Det foregår ved, at man udfylder Skats blanketter. Det er meget simpelt, idet man blot udfylder udbyttemodtagers navn, kontooplysninger og den skat, man ønsker tilbagebetalt.

Kontrollen består i, at der skal være en erklæring fra den udenlandske skattemyndighed om, at modtager nu også er hjemmehørende i landet, samt en udbytte­nota som dokumentation for, at der er modtaget udbytte fra de pågældende aktier.

Indtil videre er det uklart præcist, hvordan svindlerne har forfalsket informationer i blanketterne, men fakta er, at de over 100 svindlende virksomheder med godt 2.120 anmodninger ifølge Skat har fået sammenlagt 6,2 milliarder kroner.

Advokat Torben Bagge

»Fra 1. januar 2013 bliver der indført nye regler for, hvordan et dansk selskab skal indberette udbetaling af udbytte. Så de vigtige oplysninger er altså inden for Skats rækkevidde. At sagen har udviklet sig sådan tyder på, at der ikke reelt har været en k«


Det kan tillige undre, at Skats øvrige kontrolsystemer ikke fangede, at der var tale om fiktive ansøgninger om udbyttebetaling. For Skat, bankerne og VP Securities, tidligere Værdipapircentralen, har et tæt samarbejde, som skal sikre, at der bliver indberettet korrekt. VP Securities står i praksis for udbytte-systemet og for at registrere hvem, der ejer aktier fra de danske selskaber.

Hver måned året igennem modtager Skat derfor en oversigt over alle udbyttebetalinger fra VP Securities.

Listen har dog den svaghed, at man ikke kan se hvilke udenlandske aktionærer, som har fået penge, hvis der er tale om for eksempel en pensionskasse i Michigan, USA. I det tilfælde ser man kun en bank, som altså kan repræsentere titusindvis af amerikanske aktionærer, som for eksempel ejer aktier i Novo.

Kunsten for Skat er at krydstjekke de oplysninger, som kunden giver på blanketten, samtidig med at man har et andet system til at se efter, om der nu er samklang mellem de informationer, man modtager om aktionærandele fra selskaberne via VP Securities.

Men det blev pludselig noget nemmere fra 2013. For fra det tidspunkt blev der indført et helt nyt system, som måske kunne have bremset svindlen.

Det kan konkluderes ud fra en intern revisionsrapport fra Skat, som Berlingske Business er kommet i besiddelse af. Heraf fremgår det, at de interne revisorer ikke alene advarede om risikoen for snyd; man påpegede også muligheden for at indføre en grundigere kontrol med dem, der krævede refusion af udbytteskat:

»Det er SIRs (Skatteministeriets Interne Revision, red.) vurdering, at SKAT bør sikre sig bedre imod, at der ikke sker uretmæssig refusion af udbytteskat. Muligheden herfor er blevet forbedret fra 1. januar 2013, hvor alle udloddende selskaber skal angive udlodningen og indberette oplysning om udbytte­modtager samtidigt,« fremgår det af Skats interne rapport, som også indeholder en række øvrige advarsler om blandt andet mangelfulde kontrolprocedurer.

Reelt ingen kontrol

Advokat Torben Bagge, der er leder af Advokatfirmaet Tommy V. Christiansens afdeling for skatteproces, tvivler på den baggrund på, om Skat overhovedet har kontrolleret udbytterefusionerne ud fra de nye selskabsindberetninger

»Fra 1. januar 2013 bliver der indført nye regler for, hvordan et dansk selskab skal indberette udbetaling af udbytte. Så de vigtige oplysninger er altså inden for Skats rækkevidde. At sagen har udviklet sig sådan tyder på, at der ikke reelt har været en kontrol.«

Efter den interne revisionsrapport og det nye system kunne man tro, at det blev nemmere for Skat at opfange eventuel svindel. Men det skete tilsyneladende ikke.

For som det fremgår af Skats pressemeddelelse, eksploderede svindlen med udbyttebetalinger i 2014 og 2015, hvor det formodes, at der blev svindlet for knap seks milliarder kroner.

Henning Boye Hansen, skatteekspert fra BDO Revision, undrer sig over, at Skat ikke har opdaget milliardsvindlen selv, men er blevet tippet fra en udenlandsk myndighed:

»Jeg tror såmænd nok, at systemerne er tænkt rigtigt. Problemet er nok mere, at man ikke har tænkt på misbrugsmulighederne. Når der dukker sådanne sager op, håber jeg, at Skat overvejer ressourceforbruget. Vi oplever fra tid til anden, at der bruges mange ressourcer på noget, der ikke er nær så væsentligt.«