Kæmpe fagforbund

Ord som vilje, mod og tillid gik igen i debatten i fredags. Spørgelysten var stor, og som flere af deltagerne gav udtryk for,

var de overraskede over den gode stemning og den positive vilje til at komme videre med drøftelserne om at skabe Danmarks største

fagforbund med over 450.000 medlemmer.De tre forbunds hovedbestyrelser vedtog at nedsætte tre fællesudvalg med deltagere

fra hvert forbund. De tre fællesudvalg holdt det første arbejdsmøde fredag. Udvalgenes arbejde skal munde ud i

forslag til en ny, fælles holdning til beskæftigelsespolitik og a-kasse, faglige og politiske opgaver og den lokale struktur.

Mens mødet blev holdt gik en ny fælles hjemmeside i luften, hvor interesserede kan følge med i drøftelserne mellem

KAD, TIB og SID. Adressen er: www.nyfagforening.dk.