Jyske erhvervskledere ser potentiale i kvinder

En undersøgelse, gennemført af Erhvervsrådet Herning-Ikast-Brande-Aaskov, viser, at virksomhederne i området

har en positiv indstilling til kvindelige ledere. 93 procent mener, at flere kvinder bør søge lederstillinger.Det

er dog kun et mindre antal, der bevidst arbejder med at rekruttere kvinder til lederstillinger.Undersøgelsen synliggør

en række årsager til, at antallet af kvinder i lederstillinger er meget begrænset -blandt andet mener en meget stor andel,

at mænd er bedre til at bringe sig i "position", at kvinder bevidst fravælger lederstillinger, og at der generelt

er for få højt placeret kvindelige rollemodeller.

Større synlighed

Forskellige løsningsmuligheder,

der kan medvirke til at afhjælpe dette forhold findes dog også.De mest markante af disse er større synlighed

omkring hvad kvindelige ledere kan bidrage med samt muligheden for mere fleksibel arbejdstid i lederjobbet.Generelt mener virksomhederne,

at ledelsen i de vestjyske virksomheder har de nødvendige kompetencer til at klare fremtidens ledelsesmæssige udfordringer.

Dog er tilbagemeldingen også, at man ofte har problemer med at finde kvalificerede ledere.Undersøgelsen bygger

på et spørgeskema udsendt til toplederne i Erhvervsrådets 498 medlemsvirksomheder. Svarprocenten var på 32,5.

jc