Jysk-fynske projekter sættes ikke på finanslov

Den nye regering vil ikke afsætte øremærkede puljer på de kommende finanslove til det jysk-fynske erhvervssamarbejde.


-

Det er der ingen planer om, fastslog økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen ved en jysk-fynsk statuskonference i går

i Aalborg.


Han peger i stedet på midlerne i konkurrenceevnepakken, hvor der er afsat 80 mio. kr. ekstra til regional erhvervsudvikling

over de næste fire år.


- Det gjorde vi blandt andet på grund af de mange perspektivrige projekter fra det jysk-fynske

erhvervssamarbejde. Styrken i det jysk-fynske samarbejde viste sig sidste år, da I løb med alle pengene til de regionale vækstmiljøer,

sagde Bendt Bentsen, som arvede det jysk-fynske projekt fra den tidligere regering.


I marts sidste år lovede daværende

erhvervsminister Ole Stavad (S) en saltvandsindsprøjtning på 500-1.000 mio. kr. til vækst og udvikling i Jylland

og Fyn over en fire-årig periode.


Bendt Bendtsen anerkender, at der blev lagt et godt grundlag for den regionale indsats,

men han mener, at den tidligere regering slog meget store brød op.


- Der blev lovet meget. Men der var endnu et stykke

vej til handling, mener Bendt Bendtsen.Status

Status for det jysk-fynske erhvervssamarbejde i dag er, at Staten foreløbig

er gået med til at medfinansiere projekter til 210 mio. kr. frem til 2005 - heraf går de 175 mio. kr. til projektet Jysk-fynsk IT-satsning.


Fra

lokalt og regionalt hold bidrages med 235 mio. kr. til projekterne, men dette beløb stiger i takt med, at bl.a. IT-satsningen

realiseres endeligt.AmtsborgmestreTrods udmeldingen fra Bendt Bendtsen tror amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen, Århus

Amt, på, at erhvervssamarbejdet over en fem-seks årig periode når op på at disponere over 500-1.000 mio. kr.

Han ser med fortrøstning på fremtiden og tager ikke et nej for et nej.


- Der kommer jo både en ny finanslov

og en ny uddeling af UMTS-midler, siger Flensted-Jensen.


Amtsborgmester Jan Boye, Fyns Amt, ser ingen grund til at stoppe samarbejdet,

selv om Staten tøver med økonomisk opbakning.


- Vi har alle sammen vundet ved at arbejde sammen på kryds

og tværs af stat, amter og kommuner og ikke mindst ved at komme i ny dialog med erhvervslivet, mener Jan Boye.


Amtsborgmester

Orla Hav, Nordjyllands Amt, siger, at Nordjylland nyder godt af sin stærke position inden for mobil og telekommunikation, men

en styrkeposition kan også medføre sårbarhed over for ændringer udefra


- Derfor er vi også nødt

til at være åbne for nye områder, hvor vi kan være konkurrencedygtige, siger Orla Hav.VækstpolitikBendt

Bendtsen peger på, at regeringen næste år vil fremlægge en regional vækstpolitik.


- Staten bruger

hvert år milliarder af kroner på regional udvikling, og regeringen vil også i fremtiden sætte store beløb

af til det formål, men det handler også om at kunne bruge midlerne bedre og gøre tingene mere smart, sagde Bendt

Bendtsen.


- Vi vil kortlægge hele paletten af instrumenter og ordninger og se på, om pengene kan bruges bedre. Det

handler ikke om at lægge nye småbeløb oven på eksisterende ordninger, sagde økonomi- og erhvervsministeren,

som gerne ser midlerne sat i spil på en helt ny måde. Der skal skabes bedre betingelser for vækst i de erhvervsområder,