Jylland-Fyn mangler økonomisk opbakning til forskning

Læs mere
Fold sammen
Tættere kontakt mellem forskere og virksomheder. Politikere og erhvervsfolk har luftet ønsket utallige gange.


Og

nu sker det igen. Denne gang som led i det jysk-fynske erhvervssamarbejde under teamet: Forstærket samspil om forskning og virksomhedssamarbejde.


Ved

den jysk-fynske statuskonference i Aalborg i sidste uge håbede jyske og fynske politikere, at økonomi- og erhvervsminister

Bendt Bendtsen (Kon.) havde taget spenderbukserne på. Men det havde han ikke, og der blev ikke givet konkrete tilsagn om økonomisk

støtte udover det allerede lovede.


Et af de mange jysk-fynske projekter handler om erhvervsmæssig udnyttelse af

den viden, forskerne skaber på universiteterne i Århus, Odense og Aalborg. Som led i det jysk-fynske samarbejde blev der

i 2000 nedsat 15 fokusgrupper, der skulle arbejde videre med en forbedring af erhvervspolitikken.


En gruppe, der bestod af repræsentanter

fra forskningsinstitutioner, amter, kommuner og erhvervlivet, barslede med rapporten: Forstærket samspil om innovation.


I

rapporten fastslås, at samspillet mellem det jysk-fynske erhvervsliv og forskningsinstitutionerne er relativt svagt. Der er

behov for at lette virksomhedernes adgang til forskerne og styrke forskningen på erhvervsrelevante områder. Gruppen pegede

på fire hovedområder:


l Informations- og kommunikationsteknologi (IKT).


l Bioteknologi/sundhed.


l Fødevareforskning.


l

Innovation og entrepreneurship.


I rapporten foreslås forskningsinvesteringer på 1,2 mia. kr. over fem år. Ønsket

står i skarp kontrast til, at Bendt Bendtsen i Aalborg ikke ville/kunne love tilsagn om at bidrage med ti mio. kr. årligt

til etablering af et sekretariat, der - med forankring i forskningsmiljøerne - skal formidle kontakten mellem virksomheder,

universiteter og andre forskningsinstitutioner. Meningen er, at virksomheder uden tradition for brug af forskning via sekretariatet

får adgang og hjælp til ny viden og måske nye forrentningsområder inden for områder, hvor Jylland-Fyn

har en forskertradition uden at have en decideret erhvervskultur. Jyske og fynske kommuner og amter står klar med deres andel

på ti mio. kr. til sekretariatet. De kan sikkert sagtens selv klare Statens tænkte andel.


- Men det er ikke uden

betydning, at Staten viser, det er en god idé. Vi er dog alligevel fortrøstningsfulde, fordi vort projekt er i overensstemmelse

med regeringens politik, siger amtsdirektør Bo Johansen, Århus Amt.


Han fortæller, at næste step mod

sekretariatet bliver at stifte foreningen Forsker-Kontakt. Den får en bestyrelse på 15 medlemmer, hvoraf de otte skal

komme fra virksomheder, fem fra forskningsinstitutionerne og to fra amterne.