Julegodter til boligejerne i Gentofte

Der er julegodter i posen til boligejere i Gentofte Kommune i det nordlige København, mens der er gravøl på Sydfalster. De nyeste ændringer i kommuneskatter og grundskylden vil for alvor være med til at skævvride landet til næste år. Familierne i Gentofte kan se frem til 4.164 kr. mere om måneden i 2005, mens familierne i på Sydfalster pænt må aflevere 7.500 kr. ekstra i den slunke kommunekasse.

Det viser beregninger, som BRFkredit har lavet for ErhvervsBladet. Udgangspunktet er en familie med en årlig indkomst på 550.000 kr., og BRF har set på, hvordan deres rådighedsbeløb ændrer sig til næste år som følge af de nye satser for grundskylden og kommuneskatterne.

Cheføkonom hos BRFkredit Jens Christian Nielsen fremhæver, at der på landsplan kun er forholdsvis få ændringer i grundskylden. Til gengæld har en række kommunerne været flittige til at skrue på kommuneskatterne. Det er først og fremmest kommet boligejerne i de større kommuner til gavn, mens familierne i en stor del af landkommunerne må til lommerne.

Bedst ser det ud i sommerhuskommunen Holmsland med den ultralave kommunalskat på 15,5 pct., mens andenpladsen deles af Gentofte, Hørsholm og Fanø. I de tre sidstnævnte kommuner er skatten på 18,5 pct. I både Holmsland og Gentofte er der tale om en sænkning af kommuneskatten på én pct.

- Generelt må man sige, at det primært er udkantskommunerne, der har måtte ty til skattestigninger. Det afspejler en fortsat skævdeling af landet med fuld turbo på økonomierne i Hovedstadsområdet og Østjylland, mens det unægteligt kniber med at fastholde de skattestærke borgere i andre dele af landet, siger Jens Christian Nielsen.

Han understreger, at fremgangen for boligejerne i Gentofte bliver endnu større, hvis man tager højde for, at gennemsnitsindkomsten for familierne i Gentofte er omkring 1 mio. kr. og ikke kun 550.000 kr.

- En sådan familie vil få 10.600 kr. mere mellem hænderne til næste år eller rundt regnet en tudse om måneden. Lettelsen vil blive noget lavere, hvis de har renteudgifter på lån, fordi den mindre kommuneskat i givet fald giver dem et lavere fradrag, siger Jens Christian Nielsen.

Ikke ren idyl

Graverne man dybere i analysen bliver billedet af de forholdsvis stærke hovedstadskommuner yderligere bekræftet. I Københavns Amt har kun tre kommuner set sig nødt til at kræve mere ind i skat. Det gælder primært Brøndby, der har sat udskrivningsprocenten i vejret med 0,7 pct., mens der har været marginale stigninger i Albertslund og Søllerød.

Det er meget lidt i sammenligning med de forhøjelser, som indbyggerne på Sydfalster bliver udsat for. De må næste år aflevere 17,9 pct. af deres indkomst til kommunekassen. Det er 1,8 pct. mere end i år. Kommuner som RFødekro, Assens, Gråsten, Maribo og Hobro går hellere ikke ram forbi.

Men BRF påpeger, at der langt fra er tale om ren idyl for boligejerne i de større byer, når blikket rettes lidt længere frem end 2005. Analysen dækker nemlig kun over ændringerne i rådighedsbeløbene som følge af nye skattesatser. Trods uændret grundskyldspromille og kommuneskat kan familierne i en bestemt kommune godt komme til at betale mere boligskat, fordi regeringens skattestop er ikke nogen forsikring mod øgede skatter som følge af højere vurderinger.

Og ved næste ejendomsvurdering i foråret 2006 er der varslet nye stigninger i grundværdierne specielt det nordsjællandske område.

- Vi må nok medgive, at grundvurderingerne indtil nu har været for lave i forhold til handelsværdien. Personligt mener jeg dog, at vurderingerne nu ligger meget tæt på5 handelsværdierne, siger Jens Christian Nielsen og fremhæver, at grundværdierne i København og på Frederiksberg ved de to seneste vurderinger er vokset med 50 pct.

(Boks:)

BRFkredit har beregnet, hvor mange flere penge boligejerne i landets kommuner får mellem hænderne til næste år på baggrund af de nye kommuneskatter og grundskyldspromiller. Nedenstående vises de kommuner med henholdsvis de største stigninger og største i familiernes rådighedsbeløb.

Største stigningerKommune Ændring i rådighedsbeløb før rentefradrag

Holmsland 4.164

Gentofte 4.164

Allerød 864

Lunderskov 833

Galten 833

Største fald

Kommune Ændring i rådighedsbeløb før rentefradrag

Sydfalster -7.568

Assens -4.560

Graasten -4.305

Rødekro -4.164

Maribo -3.748