Jorden brænder under skattedirektører

Tyveriet af 6,2 milliarder skattekroner skaber chokbølger i den danske offentlighed. Krav om ansvarsplacering og fyringer lyder fra flere kanter, og både departementschefen i Skatteministeriet og Skatte­styrelsens direktør er i skudlinjen.

Skatteministeriets departementschef, Jens Brøchner, modtog og underskrev i maj 2013 en advarende rapport, hvorefter der i 2014 og 2015 blev udbetalt yderligere 5,7 milliarder skattekroner til svindlere. Foto: Dennis Lehmann
Læs mere
Fold sammen

Skats udbetaling af 6,2 milliarder skattekroner til svindlere skaber rystelser i toppen af Skatteministeriet, i Skattestyrelsen og på Christiansborg.

Forløbet bliver omtalt af politikere samt skatte- og ledelseseksperter som en »skandale« og et svigt af hidtil usete dimensioner i toppen af den danske skattemyndighed.

Beløbets størrelse betyder, at flere finder det nødvendigt og rimeligt at placere et ansvar højt oppe i systemet.

Kritikerne lægger særlig vægt på, at omfattende svindel har stået på i tre år, før Skat reagerede, og at bagmænd samt milliardbeløb derfor formentlig er over alle bjerge i dag, ligesom det bliver meget svært at få pengene tilbage igen.

Flemming Poulfelt, professor ved CBS og ekspert i ledelse

»Hvis det var en privat virksomhed, ville der blive placeret et ansvar og trille nogle hoveder. Det behøver ikke nødvendigvis at være topchefen, men så må han fyre nogle folk længere nede i systemet.«


To af sagens mest centrale topfigurer er Jesper Rønnow Simonsen, direktør i Skat, og Jens Brøchner, departementschef i Skatte­ministeriet.

Særligt departementschef Jens Brøchners rolle er i fokus, da det viser sig, at han i klare vendinger blev advaret om kontrolsvigt for mere end to år siden. Af en 18 sider lang intern revisionsrapport fra 30. maj 2013, som Berlingske Business er i besiddelse af, fremgår det, at departementschefen blev orienteret om, at kontrollen i Skat var utilstrækkelig – netop på området for refusion af udbytteskat, som er svindelsagens omdrejningspunkt.

»Det er SIRs (Skatteministeriets Interne Revision, red.) opfattelse, at SKAT bør sikre sig bedre imod, at der ikke sker uretmæssig refusion af udbytteskat,« skrev de interne revisorer direkte til departementschefen, som dagen efter satte sin underskrift på rapporten med ordene »læst, 31.5.13, Brøchner«.

Berlingske ville gerne have spurgt Jens Brøchner, hvordan han reagerede efter at have læst rapporten, men han har ikke ønsket at stille op til interview. Departementschefen har en vanskelig sag, vurderer en skatteadvokat.

»Vi kan se, at departementschefen har skrevet under på den interne revisionsrapport den 31. maj 2013. Så går der altså yderligere 2014 og 2015, hvor der forsvinder yderligere 5,7 milliarder kroner. Har han ikke fået læst rapporten, er det et problem, men det er næsten endnu mere begrædeligt, hvis han har læst den og ikke reageret på den,« siger Torben Bagge, leder af afdelingen for skatteproces hos Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen.

Udsigt til fyringer

Opmærksomheden retter sig også mod Jesper Rønnow Simonsen, der som direktør i Skattestyrelsen, også kaldet Skat, har haft ansvar for at passe på styrelsens store penge­tank. Det er også ham, som skulle sikre, at Skat havde et tilstrækkeligt højt kontrolniveau. Den aktuelle sag er af så alvorlig en karakter, at hans job kan være truet.

»Hvis det var en privat virksomhed, ville der blive placeret et ansvar og trille nogle hoveder. Det behøver ikke nødvendigvis at være topchefen, men så må han fyre nogle folk længere nede i systemet. For det er uacceptabelt, at man ikke har bedre kontrol over tingene, og at der kan ryge seks milliarder kroner ud af kassen, inden man opdager det,« siger Flemming Poulfelt, professor ved CBS og ekspert i ledelse.

Opstandelse på Christiansborg

På Christiansborg vækker de forsvundne seks milliarder skattekroner opstandelse. Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne presser på for at få placeret et ansvar hurtigt, og også hos de Konservative og Liberal Alliance er der stor fortørnelse over, at kontrollen har svigtet.

»Det er helt surrealistisk, hvis udenlandske svindlere så ubesværet har kunnet hive milliarder ud af den danske statskasse, når man tænker på, hvor hårdt og grundigt Skat går til værks over for helt almindelige skatteydere. Det kunne godt tyde på, at der mangler proportioner i Skats indsats,« siger Merete Riisager, skatteordfører for Liberal Alliance.

Tidligere minister og i dag kommentator Hans Engell betegner sagen, som »en skandale af historisk omfang« og »en økonomisk mega-skandale«, der vil komme til at trække spor langt ind i fremtiden. Engell vurderer, at sagen vil blive forfulgt i det politiske system indtil den dag, der er placeret et ansvar.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) oplyser, at det bliver SIR, der de næste fire uger skal forsøge at finde ud af, om Skats procedurer og kontrolfunktion er god nok. Således bliver det SIR, der får lejlighed til at følge op på den revisionsrapport, revisionen selv præsenterede departementschefen for i maj 2013. Skatteminister Karsten Lauritzen ønsker ikke at forholde sig til kritikken af de to direktører i spidsen for Skat og Skatte­ministeriet.