Jobshopping skaber dårlig stemning

Arbejdsmarked. Rigtigt mange loyale medarbejdere oplever den store udskiftning blandt kolleger som negativ.

Næsten hver fjerde lønmodtager (23 procent) forventer at skifte job inden for de næste to år, og de mange skift lægger et større pres på de loyale medarbejdere, der ikke skifter job.

Det viser en ny analyse fra den uafhængige a-kasse ASE og Megafon.

Analysen, som er den første af sin art, ser på, hvilke konsekvenser det har, at højkonjunkturen og mangel på arbejdskraft får danskerne til at skifte job i hidtil uset tempo.

Af undersøgelsen fremgår det, at 13 procent af de adspurgte lønmodtagere oplever, at deres effektivitet er påvirket i ’meget høj grad’ af den hyppige udskiftning. Selv med et forsigtigt, konservativt skøn bringer det produktionstabet op i milliardklassen.

- Undersøgelsen viser, at fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked er rigtig god, og det skal vi være glade for. Uden den fleksibilitet ville vi ikke klare os så godt i Danmark, som vi rent faktisk gør. Der er ingen tvivl om, at tabet i effektivitet koster milliarder på bundlinien, men det er, hvad der følger med, når man vil være i den europæiske elite hvad angår fleksibilitet, siger ASE’s direktør Jesper Bøge men tilføjer, at undersøgelsen jo også viser, at fleksibiliteten har sine omkostninger:

Hele 39 procent af lønmodtagerne oplever, at den hyppige udskiftning af kolleger påvirker stemningen negativt, og 35 procent af arbejdsgiverne deler den opfattelse.

Øger arbejdspressetAt stemningen påvirkes negativt skyldes formentlig at hyppige udskiftninger øger arbejdspresset på de tilbageblevne i virksomheden.

Særligt SMV’er er naturligvis stærkt påvirkelige, og derfor er det ekstra vigtigt for dem at gøre mere ud af at fastholde arbejdskraften.

Og der er virkelig gang i rotationen på det danske arbejdsmarked.

Således svarer 40 procent af lønmodtagerne, at de har skiftet job inden for de seneste to år og 20 procent inden for det seneste år.

Hver fjerde af de adspurgte regner med at skifte igen inden for to år.

jlu