Jobmesse for nydanskere

For at koble virksomheder med rekrutteringsbehov sammen med de mange ledige nydanskere afholder Foreningen Nydansker en jobmesse,

hvor virksomheder kan møde mere end 300 ledige nydansker med videregående uddannelser.


Foreningen Nydansker er dannet

af virksomheder, der gerne vil gøre en indsats for at integrere flere nydanskere, og den samme holdning mener foreningen gør

sig gældende blandt mange virksomheder uden for medlemskredsen.


Men det er ikke altid let for de interesserede virksomheder

og de ledige nydanskere at finde hinanden.


- Vi har en situation i Danmark, hvor en række virksomheder er nødt til

at fyre folk, men hvor andre virksomheder står med et rekrutteringsbehov, de ikke kan få opfyldt. Samtidig går en

lang række nydanskere, mange med gode uddannelser, uden at kunne få job, siger Torben Møller-Hansen, direktør for

Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet, Foreningen Nydansker.


For at afhjælpe dette paradoks

indbyder foreningen og dens partnere virksomheder til at møde op på messen og stifte bekendstkab med mere end 300 jobsøgende

nydanskere med videregående uddannelser.


De står parat til at dække det danske erhvervslivs rekrutteringsbehov indenfor

flere forskellige områder, bl.a. it-, biotek- og ingeniørområdet, meddeler foreningen.


Den 18. marts slår

Foreningen Nydansker derfor sammen med nævnet for etnisk ligestilling og konsulentvirksomheden Innoversity dørene for

en jobmesse i Odense Congress Center.