Jobcentrene er langt efter målet

Forsinkelse. De nye jobcentre skulle målrette beskæftigelsesindsatsen og effektivisere sagsbehandlingen. Men reformen har tværtimod medført, at for mange ledige bliver tilbudt et job alt for sent samtidig med, at halvdelen af alle ledige stadig har lange udsigter til et job.

Ledige danskere og underbemandede virksomheder rundt omkring i landet blev af regeringen lovet bedre tider, når den nye kommunale struktur var på plads.

Men faktum er, at selv efter de første børnesygdomme er forduftet, har landets nye jobcentre stadig massive problemer med at leve op til politikernes høje målsætninger.

Andelen af ledige, der må vente på et aktiveringstilbud er nemlig vokset markant siden den nye reform trådte i kraft. Det viser nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsens database jobindsats.dk.

Hvor det i første kvartal af 2006 kun var 14,9 procent af de ledige på A-dagpenge, der ikke fik et aktiveringstilbud til tiden, var den andel i samme periode i år vokset til 21,3 procent.

Endnu værre ser det ud for kontanthjælpsmodtagere, der egentlig er klar til at begå sig på arbejdsmarkedet.

Her var det i første kvartal af 2007 hele 45,3 procent, der ikke fik et aktiveringstilbud til tiden, hvilket er en stigning på 10,5 procent i forhold til 2006.

Ledige bliver glemtHos DA er chefkonsulent Jørgen Bang Petersen bekymret over tallene. Ifølge ham er den ekstra tid uden for arbejdsmarkedet nemlig blot med til at gøre det endnu sværere for den ledige at tilpasse sig hverdagen i en virksomhed.

- De ledige skal jo ikke glemmes på nogen måde. For de ledige er det jo rart at vide, at der er nogen der bekymrer sig om dem og giver dem et skub i den rigtige retning, siger han.

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov er af den opfattelse, at jobcentrene slet ikke opfylder de krav, der stilles til dem.

- Fra regeringens side er det naivt at tro, at man blot kan lave en så storstilet fusion på så kort tid. Ud over problemet med manglende aktiveringstilbud ved vi jo også, at mange jobcentre ikke får indkaldt de ledige til en samtale i tide, påpeger han.

Halvdelen er langt fra et jobDe manglende aktiveringstilbud skal ses i lyset af, at det tidligere er kommet frem, at der i mange kommuner er massive problemer med at refundere sygedagpenge til danske virksomheder. Samtidig er det ifølge tallene fra april 2007, stadig er næsten halvdelen af de ledige, der er i gang med uddannelse eller opkvalificering og derfor har lang vej til arbejdsmarkedet. Det var ellers et klart mål med de nye jobcentrene, at den andel skulle formindskes.

Elisabeth Geday, arbejdsmarkedsordfører hos de radikale er ikke sen til at stemple strukturreformen som en fiasko, og hun mener, politikerne er nødt til at lave nogle overgangsregler, før jobcentrene er kommet i gear.

- Det offentlige magter simpelthen ikke at leve op til de mange opgaver. Derfor er vi nødt til, justere nogle ting i systemet og eventuelt lave nogle midlertidige ordninger, understreger hun.