Jobcentre vil skære i kontanthjælp til unge

Et flertal af landets jobcenterchefer mener, at en lavere kontanthjælp for unge mellem 25 og 30 år vil få flere i arbejde. Forhandlingerne om en kontanthjælpsreform er gået ind i en afgørende fase.

Foto: Torben Christensen

Mens regeringen forhandler om de sidste knaster af en reform af kontanthjælpen, opfordrer en stor del af landets jobcenterchefer til at sænke kontanthjælpen for alle unge mellem 25 og 30 år.

Mens 46 procent af dem anbefaler at sænke kontanthjælpsydelserne til niveauet for de 20-25-årige, er kun 32 procent modstandere af at skære i de unges ydelser. Det viser en rundspørge foretaget af Berlingske Research blandt 57 jobcenterchefer.

Samtidig ønsker 81 procent, at jobcentrene helt skal fjerne kontanthjælpen for de 25-30-årige, hvis ikke de som ufaglærte begynder på en uddannelse, det såkaldte uddannelsespålæg, som også de yngste kontanthjælpsmodtagere i dag er omfattet af.

»Det er afgørende med en ydelse, som er lavere end mindstelønnen for alle. Niveauet for de 18-30-årige kunne så være lige under SU-ydelsen for at motivere dem til at uddanne sig,« siger Michael Petterson, jobcenterchef i Vejle Kommune og understreger, at unge med andre problemer samtidig skal have bedre mulighed for at få personlig rådgivning.

Ifølge Berlingskes oplysninger satser regeringen på at lancere kontanthjælpsreformen efter vinterferien, men spørgsmålet om lavere ydelser for de unge er fortsat en knast og kan udskyde reformen. I store dele af regeringen hersker der angiveligt modstand mod at sænke de unges ydelser, og reformens hovedarkitekt, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), vil endnu ikke lægge sig fast på spørgsmålet.

»De tal, som I kommer med her, harmonerer meget godt med det, jeg hører fra jobcentrene og medarbejderne. Der er forskellige holdninger til ydelser. Men der er bred opbakning både politisk og socialfagligt til at satse på uddannelse for de unge,« siger Mette Frederiksen og tilføjer, at reformen kommer til at indeholde et uddannelsespålæg for de unge.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opfordrer regeringen til at sætte kontanthjælpen ned ud fra devisen om, at det altid skal kunne betale sig at arbejde, også i kortere perioder. Socialrådgiverforeningen advarer derimod mod lavere ydelser, især med den nuværende ledighed.