Jernvilje skal nu skaffe jobs til metalarbejdere

Ledigheden blandt Dansk Metals medlemmer i Nordjylland er steget med over 40 pct. fra 2002 til 2003 efter en række afskedigelsesrunder

hos nordjyske virksomheder det sidste halve år.Det er den barske virkelighed.Nu er Dansk Metal Aalborg imidlertid

gået i alliance med Aalborg tekniske skole med det klare mål at nedbringe antallet af ledige metalarbejdere i Nordjylland."Jernvilje",

som parterne kalder deres nye initiativ, henvender sig til nordjyske metalarbejdere, der er blevet ledige inden for de seneste 12 måneder.

De skal nu have mulighed for at udvikle deres kompetencer.Projektet har plads til op mod 200 ledige metalarbejdere, der vil

gennemgå seks ugers kompetencegivende teori med værkstedsundervisning efterfulgt af to ugers praktik. I kursusforløbet

indgår undervisning i blandt andet materialeteknologi, IT, tegningslæsning, kvalitetsforståelse, kommunikation,

matematik, faglige testmoduler og eventuelt fremmedsprog." Sideløbende med uddannelsen bliver de lediges kvalifikationer

sammenholdt med konkrete ønsker hos de virksomheder, der har tilmeldt sig Jernvilje, der er gratis for både ledige og

virksomheder.

Central hjemmeside

Omdrejningspunktet i projektet er hjemmesiden, www.jernvilje.dk, hvor både virksomheder

og arbejdssøgende kan præsentere sig for hinanden. Der er fra starten tilmeldt omkring 30 virksomheder. De lægger

blandt andet en beskrivelse af fagprofil, produkter og processer ind i databasen, så de arbejdssøgende kan sætte

sig ind i hvad der kræves i forbindelse med det enkelte job. Det skal give dem mulighed for at sikre sig, at de i uddannelsesforløbet

får de kvalifikationer, der skal til.Selv om beskæftigelsesudviklingen har været negativ, er formanden for Dansk

Metal Aalborg, Kurt T. Nielsen, optimist.

Lysere fremtidHan begrunder det bl.a. med, at virksomhederne ser lidt lysere

på fremtiden nu end for bare få måneder siden.Arbejdsmarkedsrådet i Nordjylland peger desuden på,

at der allerede nu er efterspørgsel efter for eksempel maskinarbejdere og smede med særlige kvalifikationer inden for

svejsning i rustfrit stål, aluminium og andre særlige materialer eller stor erfaring med CNC-arbejde. Det tyder på,

at det inden for en relativt kort horisont vil være svært at skaffe de nødvendige kvalificerede medarbejdere på

områder som klejnsmed, elektriker, elektrotekniker, vvs-rørsmed, kølemontor og værktøjsmager, mener

den lokale Metal-formand.Det er målet med projektet, der støttes af EU''s socialfond, at 85 pct. af de op mod 200

deltagerne er i ordinært job eller i gang med en videreuddannelse inden 1. november i år.jc