"Jeg blev omstruktureret"

Fleksibilitet. Anette Meldgaard mistede sit sælgerjob efter at have holdt barsel. Hun har sikret sig et plaster på såret i form af fire måneders løn og 20.000 kr. i erstatning. Hun efterlyser mere fleksibilitet fra arbejdsgiverne og dem, der passer børnene.

Der var flere vink med en vognstang til Anette Meldgaard, da hun kom tilbage på jobbet i maj 2006 efter at have holdt barselsorlov med sin søn.

- Mine kunder var taget fra mig, og jeg fik tildelt et segment, der var helt uopdyrket. Det ville give en årlig indtjening på 20 kr. Det var næsten som at blive mobbet ud, lyder hendes beskrivelse af situationen på hendes job hos Superoffice, hvor hun var den eneste kvinde i salgsstaben.

- Jeg har fuld forståelse for, at der er en forventning om, at hver sælger bidrager til omsætningen. Jeg skulle selv omsætte for en million, men det burde være muligt at arbejde hjemmefra også, siger Anette Meldgaard henvendt til de mange mandlige salgschefer ude i erhvervslivet.

Overraskede cheferHun tror, det er kommet bag på salgsafdelingerne rundt om i landet, at de kvinder, der er kommet til faget de senere år, nu begynder at ville have børn.

Dette bakkes op af pressechef Michael Krag hos Business Danmark

- Mange chefer derude er overraskede over, at kvinder fylder mere i personalesammensætningen. Man er vant til at måle en masse ting inden for salg, siger Michael Krag

Tal fra Business Danmark viser, at stadig flere kvinder forfølger en karriere inden for salg og marketing.

15 procent af Business Danmarks samlede medlemsskare er i dag kvinder, men der er dobbelt så mange kvinder blandt de nyindmeldte.

I maj i år fik to andre kvindelige medlemmer af Business Danmark erstatning på 250.000 kr. hver.