Iværksættere ramt af stop for nye lån

De seneste tre år er det blevet betydeligt sværere for landets iværksættere at skaffe sig lånekapital

til opstart af ny virksomhed igennem lånegarantiordningen Vækstkaution.Den tidligere så populære ordning

har således reduceret udlånet til opstartsvirksomheder markant fra 239,7 mio. kr. i 2001 til 49,1 mio. kr. i 2003. Det

fremgår af den seneste årsopgørelse for Vækstkaution.Det er ifølge Vækstfondens egne oplysninger

i særlig grad de højteknologiske opstartsvirksomheder, med lang udviklingshorisont, der ikke mere har adgang til de fordelagtige

lån.Da Vækstkaution var mest populær var halvdelen af de virksomheder, der fik kaution iværksættere,

mere præcist 54 pct.Hver tredje får støtteIdag er det kun 30 pct. af de helt nye virksomheder,

der får Vækstkaution.- Vækstfonden indkasserede store tab på Vækstkaution i de første år.

Vi kautionerede for alt for mange urealistiske forretningsprojekter, som viste sig ikke at være levedygtige, siger kautionschef

hos Vækstfonden Niels Kipp Lauesen.- Nu har vi foretaget en række opstramninger af ordningen, som betyder, at vi

har sorteret de mest risikable opstartsprojekter fra, siger Niels Kipp Lauesen.I dag foretager Vækstfonden en mere gennemgribende

risikovurdering af de forskellige projekter samtidig med, at man stiller større krav til sikkerhedsstillelse fra ansøgernes

side.Og sidst men ikke mindst kræver man, at de virksomheder, der får lånet kan bevise, at de kan levere

salgbare produkter i løbet af det første år.Tidligere var der ingen tidskrav til virksomhedens første

salg.- Vi oplevede tidligere, at særligt nogle af de IT-iværksættere, vi kautionerede for nærmere var

en slags udviklingsprojekter med fem-ti mand ansat. Men det er mere traditionelle iværksættere vi skal have fat i, siger

Niels Kipp Lauesen.Vendt udviklingenVækstkaution har efter en længere periode med generel nedgang i

omfanget af kautioner, det seneste halve år oplevet en fremgang på 14 pct. på udlån.Mens iværksætterne

får færre og færre kautioner, så går det den stik modsatte vej for generationsskifterne, som får

betydeligt flere lån.Mens andelen, der er gået til investering, fornyelse og udvikling er gået lidt tilbage.

Hos Vækstfonden forventer man, at den generelle stigning vil fortsætte fra 258,5 mio. kr. sidste år til 330

mio. kr. i år.Det er dog stadig et væsentligt lavere niveau end da Vækstkaution i 2001 var på sit absolut

højeste.På det tidspunkt fik mere end 570 danske virksomheder lån på samlet 705,1 mio. kr. igennem

ordningen.En del af nedgangen forklares dog også ved en generel tilbagegang i antallet af ansøgninger fra iværksætternes

side.Derfor mener Niels Kipp Lauesen ikke, at man kan sammenligne udlånet i 2001 med dagens behov.- På det

tidspunkt var behovet enormt for Vækstkaution, og behovet er stadig stort. Men ikke i det omfang. Flere af de virksomheder,

der fik Vækstkaution tidligere bør i dag søge andre finansieringsformer, siger Niels Kipp Lauesen.Han henviser

til Vækstfondens andre tilbud, samt business angels eller innovationsmiljøerne.Store tabNetop i 2001

var tabene så store, at Vækstfonden besluttede sig for midlertidigt at trække i nødbremsen.Alene det

år lød underskuddet på Vækstkaution, som ellers er en ordning, der skal hvile i sig selv, på 167 mio.

kr.Hos Vækstfonden afviser man ikke, at det samlede udlån kan øges til over de nuværende budgetterede

330 mio. kr..Men det indebærer enten, at man vil se endnu færre udlån til iværksættere, eller at de

bevillinger, der i dag gives fra staten og fra Den Europæiske Investeringsfond øges.