Irlands økonomiske mirakel i grafer

Irland blev hårdt ramt af finanskrisen, men har kæmpet sig tilbage med flot økonomisk vækst, lav inflation og faldende ledighed. Brexit er den største risiko for økonomien.

Picture shows an Irish Euro collector coin, specially minted to celebrate the accession of the candidate countries to the European Union and presented to the Finance Ministers and Central Bank governors attending the ECOFIN meeting at Punchestown Race Course, 03 April 2004. A limited edition of 50, 000 of the collector coins has been minted. AFP PHOTO/NEWSFILE/FRAN CAFFREY FRAN CAFFREY / NEWSFILE / AFP Fold sammen
Læs mere
Foto: FRAN CAFFREY

Høj økonomisk vækst

Den økonomiske vækst i Irland har været blandt de højeste i verden siden 2014, men skindet bedrager. Meget skyldes en tilstrømning af især amerikanske virksomheder i teknologi og farma. Det betyder, at nationalindkomsten (det, der bliver i Irland) er en tredjedel mindre end det samlede BNP – muligvis endnu mere. Det skal dog ikke skygge for, at den økonomiske vending i Irland er helt anderledes end i Grækenland, selvom krisen i begyndelsen var lige hård.

Kraftigt fald i ledigheden

Beviset på, at der også har været reel vækst i aktiviteten i Irland er det kraftige fald i ledigheden. I krisens første år blev ledigheden holdt nede af en markant udvandring, men de seneste år har der været en nettoindvandring. Flaskehalse på arbejdsmarkedet og mangel på kvalificeret arbejdskraft kan blive en vækstbegrænsing fremadrettet.

Meget lav inflation

Irsk økonomi var lige før krisen præget af store eksterne ubalancer og en dårlig konkurrenceevne med høj inflation og lønvækst. De brutale irske reformer siden 2008 har reduceret virksomhedernes omkostninger og forbedret konkurrenceevnen gennem en såkaldt intern devaluering. Hvor irsk inflation op til krisen var blandt de højeste i euroområdet, har den siden 2012 været lavere end den tyske. Irland er eksemplet på, at det nytter at tage hårdt fat.

USA største eksportmarked

Indstrømningen af amerikanske virksomheder har betydet, at USA på papiret er blevet Irlands suverænt største handelspartner. Meget af det er dog overførsler og ikke fysiske varer og tjenesteydelser, der passerer over grænsen. Storbritannien har af samme årsag mistet den dominerende stilling, som man tidligere havde. Men britiske virksomheder (og turisme) spiller fortsat en vigtig rolle i økonomien, og et hårdt Brexit vil ramme irsk økonomi hårdt.

Kraftigt fald i statsgælden

Den irske statsgæld er faldet kraftigt og er nu ikke længere meget over den tyske – men det er kun, hvis man måler i forhold til det opskruede BNP. Måler man i forhold til nationalindkomsten, er gælden fortsat omkring 100 pct. Det er også en af årsagerne til, at kreditvurderingsbureauerne er tilbageholdende med at hæve kreditvurderingen hurtigt. Men der er styr på de offentlige finanser, og det er nok kun et spørgsmål om tid, inden Irland igen har en perfekt kreditvurdering (ligesom Danmark).

Boligmarkedet er vendt igen

Højt at flyve, dybt at falde – udviklingen på boligmarkedet taler sit tydelige sprog om den økonomiske udvikling i Irland. De stigende boligpriser er dog især udpræget i Dublinområdet, der har formået at tiltrække mange virksomheder inden for eksempelvis finans og fintech. Regional skævvridning er også et ømtåligt politisk spørgsmål i Irland.