Investeringskrisen truer de danske produktionsarbejdspladser

Manglende investeringer i virksomhedernes produktionsapparat koster hvert år tusindvis af job og bør være i fokus i regeringens jobskabelsesplan, vurderer topchefer og økonomer.

Hvis man sænker (eller fjerner) selskabsskatten, vil det medføre øgede investeringer, der vil bidrage til samfundet i langt højere grad, end selskabsskatten gør nu, mener Torben Mark Pedersen. Her arbejdes der på Vestas. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix

Manglende investeringer i danske virksomheder er et af de største problemer i dansk økonomi netop nu, og der er behov for betydelige politiske initiativer til gavn for investeringsklimaet. Det hersker der bred konsensus om blandt topchefer, toppolitikere fra begge fløje, fagforeningsledere og topøkonomer.

Efter et lukket møde i går eftermiddag mellem en gruppe af Danmarks mest kendte erhvervsfolk, toppolitikere og andre samfundsspidser lød det fra flere sider, at der er ved at opstå en hidtil uset bred enighed om, at udvalgte erhvervsskatter skal lettes med direkte henblik på at øge investeringerne.Samtidig er der ifølge Berlingske Business’ oplysninger et ønske blandt både erhvervsliv, fagforeninger og store dele af regeringen om, at skattepolitikken fremover skal sammentænkes langt bedre med den overordnede erhvervspolitik.»Vi mener, at der er behov for bedre rammevilkår for produktionsindustrien, og det vil være interessant med en uvildig økonomisk vurdering af erhvervsskatteområdet. Vi kan støtte en række af forslagene fra Axcelfuture (forslagene, der blev diskuteret på mødet, red.), selv om der selvfølgelig er nogle forslag, der er mere interessante end andre,« siger Dansk Metals formand, Claus Jensen.Metalformanden var en af deltagerne på det lukkede møde i går, hvor 18 konkrete forslag til bedre investeringsklima udarbejdet af erhvervsforummet Axcelfuture blev diskuteret. Blandt deltagerne var en række fremtrædende ministre og fagforeningsledere samt en perlerække af danske topchefer som Novo Nordisks topchef, Lars Rebien Sørensen, Danske Banks topchef, Eivind Kolding, Danfoss-topchef Niels B. Christiansen og mange andre.Blandt forslagene er en samlet erhvervsstrategi og en svensk inspireret model for beskatning af kapitalindkomst, der vil sænke skattebyrden på kapitalindkomst betydeligt. Derudover indeholder forslagskataloget en række teknisk komplicerede forslag om at lette erhvervslivets adgang til finansiering, ligesom nye regler for offentlige indkøb og udbud var på mødets dagsorden.Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) understreger, at hun vil tage forslagene med tilbage til ministeriet, og at regeringen meget gerne tager erhvervslivets input med frem mod den bebudede jobskabelsesplan i marts.»Vi ønsker flere investeringer, og det betyder, at det skal være mere attraktivt at investere i Danmark. Da statsministeren bebudede, at der vil komme en jobskabelsesplan, var det en invitation til virksomhederne om at spille med,« siger Margrethe Vestager, der deltog i gårsdagens møde.

Intelligent offentligt indkøb

Hun afviser at tage stilling til de enkelte forslag, men understreger bl.a., at regeringen også har en strategi for et mere intelligent offentligt indkøb, der i højere grad understøtter innovation i det private erhvervsliv.

Det lukkede topmødes fokus på manglende investeringer kommer, efter at en analyse fra Copenhagen Economics viser, at der de seneste seks-syv år er opstået et investeringsgab i danske industrivirksomheder på 50 mia. kr. i forhold til den historiske trend. De manglende investeringer i produktionsapparatet betyder, at produktiviteten i danske virksomheder udvikler sig meget langsomt, og at det bliver vanskeligere at holde på arbejdspladserne. Den langsomme produktivitetsudvikling rammer konkurrenceevnen og fører til stigende ledighed og faldende vækst i forhold til vores nabolande.Næst efter den manglende efterspørgsel blandt danske forbrugere fremstår manglende investeringer i virksomhedernes produktionsapparat derfor som en af de største udfordringer i dansk økonomi netop nu. Netop derfor ventes det, at regeringen vil fokusere meget på, hvordan incitamentet til at øge investeringer i virksomhedernes produktionsapparat kan øges, når den i begyndelsen af foråret vil fremlægge en ny jobskabelsesplan. Forslagskataloget fra Axcelfuture foreslår at finansiere de udgiftskrævende skatteforslag med bl.a. en forhøjelse af skatten på afkast i pensionsordninger med ca. tre procentpoint samt en nedsættelse af boligejernes rentefradrag på over 100.000 kr. for gifte og 50.000 kr. for enlige fra 25 til 20 procent. Disse to forslag vil tilsammen kunne give omkring 6,5 mia. kr., der kan gå til sænkning af erhvervsskatter. Derudover ønsker erhvervsforummet at gennemgå erhvervsstøtteordningerne endnu en gang med henblik på nye besparelser på to mia. kr., ligesom de ønsker at sænke de offentlige udgifter.Finansminister Bjarne Corydon (S) kalder det samlede forslagskatalog fra Axcelfuture for »inspirerende«, men han mener, at forslagskataloget har betydelige svagheder på finansieringssiden.