Intet nyt i regeringens forsknings-udspil

Regeringen forsøger at give indtryk af, at der med finansloven for 2008 er afsat store ekstra beløb til forskning, men der er intet nyt under solen, lyder det fra flere erhvervsorganisationer.

Et løft for dansk forskning. Sådan lød det selvsikkert fra regeringen med finansminister Thor Pedersen (V) i spidsen, da finansloven for 2008 blev præsenteret tidligere i dag.

Thor Pedersen henviste til, at forskningen over de næste tre år vil få tilført godt fem milliarder kroner, og at regeringen dermed vil have opfyldt den såkaldte Barcelona-målsætning om at bruge mindst én pct. af bruttonationalproduktet til forskning.

Men i virkeligheden er der tale om gammel vin på nye flasker, understreger erhvervsorganistionerne Dansk Erhverv og Dansk Industri.

”Jeg hæfter mig ved, at regeringen prøver at gensælge det, de blev enige om med forligspartierne bag globaliseringspuljen sidste år. De lover en fordobling af forskningsbevillinger frem til 2012, men det er der altså intet nyt i,” siger Jannik Schack Linnemann, forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Han henviser til, at regeringen allerede sidste år blev enig med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om at give de ekstra midler til forskning og innovation. Det skete, da partierne indgik en aftalen om udmøntningen af pengene i den såkaldte globaliseringspulje i november 2006. ”Men vi er da tilfredse med, at de holder løfterne fra sidste år. Vi anerkender, at regeringen dengang lagde sporene ud for at nå EU's Barcelona-mål om, at én procent af BNP skal gå til offentlig forskning i 2010. Men vi efterlyser samtidig en debat om, hvordan vi kommer videre derfra,” siger Jannik Schack Linnemann.

I Dansk Industri peger forskningspolitisk chef, Charlotte Rønhof, ligeledes på , at der intet nyt er under solen. Hun kigger derfor i stedet frem mod perioden 2009 til 2011, hvor politikerne skal blive enige om, hvordan man fordele de puljemidler til forskning, som ikke allerede er øremærkede.

”Vi håber, at politikerne vælger at investere forskningsmidlerne i områder, som har særlig fokus for erhvervslivet,” siger Charlotte Rønhof.

Derudover forventer Charlotte Rønhof, at der kommer til at ske større ændringer i uddelingen af forskningsmidlerne med finansloven for 2009, fordi Videnskabsministeriet til den tid ændrer kriterierne for tildeling af basismidler til universiteterne. Fra 2009 bliver midlerne ikke længere uddelt på baggrund af tidligere års bevillinger, men på kvaliteten og relevansen af forskningen. Ændringerne skulle egentlig være trådt i kraft i 2008, men ministeriet har ikke kunnet nå at blive færdige med den komplicerede reform.