International svaghed rammer dansk økonomi

Den fremgang i international økonomi, som skal være med til at skabe bedre tider herhjemme, vil trække ud – endnu engang. Det vurderer OECD.

Den fremgang i international økonomi, som skal være med til at skabe bedre tider herhjemme, vil trække ud – endnu engang. Det vurderer OECD. ARKIVFOTO. Fold sammen
Læs mere
Foto: ERIC PIERMONT

International økonomi forsætter med at vakle og vil opleve mindre fremgang både i år og til næste år end tidligere vurderet. Det er dårligt nyt for et lille land med stor eksport som Danmark.

Det er den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, der har 34 medlemlande og hovedsæde i Paris, som dæmper optimismen på betydelig vis. Det sker i en opdatering af tænketankens prognose fra maj. Nedjusteringen af væksten vil gøre det vanskeligt at nå den økonomiske fremdrift herhjemme, som regeringen har stillet i udsigt, og som blandt andet bygger på en forventning om, at eksporten vil skyde i vejret med hele 4,3 procent i år.

Regeringen har for sin seneste prognose for dansk økonomi lagt til grund, at væksten i de 18 eurolande, som aftager op mod 40 procent af al dansk eksport, bliver på 1,1 procent i år og 1,7 procent til næste år. Men det er alt for meget, vurderer OECD, som kun venter en fremgang på 0,8 procent i år og 1,1 procent til næste år. Også i USA, som er et andet stort marked for Danmark, bliver væksten mindre og på 2,1 procent i år, hvilket er pænt under de 2,6 procent, som OECD skønnede i maj.

Faktisk er væksten især i Europa så svag, og aktiviteten så meget nede i fart, at der er direkte fare for at eurolandene løber ind i en længere periode med stagnation og tårnhøj ledighed, hvis der ikke tages flere initiativer, som øger forbruget og virksomhedernes investeringer, fastslår OECD. De peger på Japan, der i årtier har været fanget i en fælde med lav vækst og deflation, som et skræmmebillede, der bør tages alvorligt.

Organisationen advarer også om, at kurserne på aktiemarkeder mange steder er steget med ekspresfart de senere år og er tæt på at være rekordhøje, mens de økonomiske udsigter er svage eller direkte dårlige. Det skaber en risiko for et større kursfald, som kan svække forbruget og tilliden til fremtiden, sådan at udsigterne bliver endnu værre, fremhæver OECD.

Med til at holde hånden under de aktuelle aktiekurser er dog den meget lempelige pengepolitik, som føres mange steder, og som i øvrigt også får ros.

OECD anbefaler rent faktisk, at Den Europæiske Centralbank (ECB) gør endnu mere med sin pengepolitik for at stimulere den svage vækst i eurolandene. De allerede gennemførte sænkninger af renten, og andre tiltag, som skal hjælpe de europæiske banker ,er gode, men der er behov for mere også med såkaldte kvantitative lempelser og opkøb af obligationer, sådan som centralbankerne i både USA, Japan og Storbritannien allerede har gennemført i stort omfang, fastslår OECD. Samtidig opfordes de EU-lande, som har mindre underskud på de offentlige finanser, til at udnytte den fleksibilitet, som EU har sat op, og som tillader årlige underskud på op til tre procent af bruttonationalproduktet (BNP).

Væksten bliver meget ujævn i hele OECD-området, hvorfor det kun er de steder, hvor det går bedst, nemlig i USA, Storbritannien og Canada, at arbejdsløsheden vil falde.

OECDs fungerende cheføkonom, Rintaro Tamaki, kalder fremgangen i den globale økonomi for »ujævn og moderat«.

»Af samme grund forbedrer forholdene sig kun ganske langsomt på arbejdsmarkedet, hvorfor alt for mange stadig har problemer med at finde ordentlige job. Den fortsatte fiasko med at få skabt mere vækst understreger behovet for at gennemføre mere omfattende reformer,« siger Rintaro Tamaki,

Kina og Indien vil også få en svagere vækst end tidligere ventet, og væksten i Brasilien vil formentlig kun vokse med 0,3 procent i år, efter det store land i Sydamerika har oplevet recession i den første halvdel af i år.